National rating at round 6

N Name K Elo Var Per
1 Vital, Henry 20 1997 -2 1544
2 Johns, Daniel 23 1843 -9 1619
3 Holdo, Karl 21 1909 -31 1372
4 Mukkattu, Philip 24 1785 -12 1451
7 Sun, Wanyao Sarah 37 1123 78 1429
8 Fan, Eric 32 1379 -61 1007
9 Uta`i, Roy 28 1588 -31 1271
10 Hooton, Barry R 28 1552 -36 1201
11 Tang, Kevin 32 1372 -35 1104
12 Jiang, Bevis 29 1508 -35 1205
13 Lu, Xiahan (Luna) 32 1357 -29 1200
14 Zhang, Yaoyuan 31 1444 40 1535
15 Ng, Lok Jim (Lauren) 31 1441 -28 1209
16 Chen, Anderson 31 1450 -68 914
17 Somaraju, Sai Vivan 30 1490 3 1372
18 Lau, Brillion Yan Ju 32 1395 6 1209
20 Yue, Annie 31 1441 19 1333
21 Wang, Alex Xinyang 34 1252 10 1109
22 Zhang, Tim Lifan 31 1402 -46 912
23 Garland, Mana 33 1302 -109 644
24 McRae, John 35 1214 -38 983
25 Zhao, Nicole Xiaoyin 35 1209 -7 938
26 Zhao, Oliver 32 1371 29 1307
27 Pan, Alexander Hanru 32 1355 48 1372
28 Barry, Jacob 34 1296 3 1068
29 Yang, Jerry 34 1294 -75 659
30 Yang, Laura 36 1177 -50 867
31 Tao, Junqing Jerome 32 1363 54 1563
34 Rehansi, D P Sayuni 37 1105 7 1055
35 Fala, Benedict 38 1070 -160 79
36 Smith, Scott R 32 1381 -54 735
37 Zhang, Lucas Boyu 38 1052 34 1120
38 Coen, Victor 39 1043 164 1799
39 Zhou, Adele 36 1162 25 1132
40 Nimmakayala, Srirama 33 1317 86 1608
41 Zhang, Franklyn 39 1040 4 1014
42 Somaraju, Jathin Nan 39 1015 -74 690
43 Xiao, Harrison D 40 978 -12 822
44 Sun, Taoran Ethan 41 935 123 1355
45 Dissanayake, W D Sri 41 922 -90 607
46 Zhang, Daniel 43 829 34 1039
47 Wang, Tilden 46 652 9 790
48 Zhang, Mark Haotian 47 625 42 933
49 Shi, Lisa 47 607 -56 120
50 Xie, Jason Zihan 48 577 72 1075
51 Xie, Mason Zixuan 49 548 98 1119
52 Gu, Claire Yuqi 49 529 74 976
54 Gu, Marcus Zhenbo 50 496 65 858
55 Chen, Veda 52 373 83 1157