1 Edmonds, Matt , K=21, Elo=1940, ID=11365
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Zhang, Daniel 829 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 W 9 Wang, Daniel 1748 192 0.75 0.0 2.0 7.5
5 B 22 Myers, Sean 1422 400 0.92 1.0 3.0 5.0
6 W 10 Wang, Justin Zhide 1674 266 0.82 0.0 3.0 5.0
7 B 19 Wen, Sandy 1400 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 13 Liu, William Rui 1659 281 0.84 0.0 4.0 6.0
9 W 20 Lu, Xiahan (Luna) 1357 400 0.92 1.0 5.0 4.0
10 W 3 Metge, J Nigel 2049 109 0.35 0.0 5.0 10.0
11 B 27 Zhang, Tim Lifan 1402 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = -50, PRtg=1522 1504 7.36 6.0 36.5

2 Isaac, Ceferino , K=19, Elo=2037, ID=15149
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Chen, Anderson 1450 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 13 Liu, William Rui 1659 378 0.91 0.0 1.0 6.0
3 B 6 WCM Ning, Isabelle Yixua 1967 70 0.60 0.0 1.0 3.5
4 W 23 Sussex, Taylor 1300 400 0.92 1.0 2.0 4.5
5 B 27 Zhang, Tim Lifan 1402 400 0.92 1.0 3.0 5.0
6 W 15 Soriano, Dante 1509 400 0.92 0.5 3.5 5.5
7 B 32 Moffitt, Samuel 1148 400 0.92 1.0 4.5 6.0
8 W 4 Tang, Hao 2080 43 0.44 0.0 4.5 9.5
9 B 7 Johns, Daniel P 1843 194 0.75 0.0 4.5 6.5
10 W 24 Sun, Taoran Ethan 935 400 0.92 1.0 5.5 4.5
11 B 10 Wang, Justin Zhide 1674 363 0.90 1.0 6.5 5.0
var = -49, PRtg=1580 1543 9.12 6.5 37.0

3 Metge, J Nigel , K=19, Elo=2049, ID=10041
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Zhang, Tim Lifan 1402 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 11 Yu, Zachary 1785 264 0.82 1.0 2.0 6.5
3 W 7 Johns, Daniel P 1843 206 0.76 1.0 3.0 6.5
4 B 6 WCM Ning, Isabelle Yixua 1967 82 0.61 1.0 4.0 3.5
5 W 4 Tang, Hao 2080 31 0.46 0.5 4.5 9.5
6 B 17 Sun, Wanyao Sarah 1123 400 0.92 1.0 5.5 4.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 6.0 0.0
8 W 9 Wang, Daniel 1748 301 0.85 1.0 7.0 7.5
9 W 8 CM Zhang, Kendrick Boto 1973 76 0.60 1.0 8.0 5.5
10 B 1 Edmonds, Matt 1940 109 0.65 1.0 9.0 6.0
11 B 12 Zhu, David Junyang 1688 361 0.90 1.0 10.0 6.0
var = 38, PRtg=2171 1755 7.49 10.0 60.0

4 Tang, Hao , K=18, Elo=2080, ID=17080
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Cebes, Quice Vincent 1394 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 9 Wang, Daniel 1748 332 0.88 1.0 2.0 7.5
3 B 13 Liu, William Rui 1659 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 10 Wang, Justin Zhide 1674 400 0.92 0.5 3.5 5.0
5 B 3 Metge, J Nigel 2049 31 0.54 0.5 4.0 10.0
6 W 32 Moffitt, Samuel 1148 400 0.92 1.0 5.0 6.0
7 W 8 CM Zhang, Kendrick Boto 1973 107 0.65 0.5 5.5 5.5
8 B 2 Isaac, Ceferino 2037 43 0.56 1.0 6.5 6.5
9 B 5 Gunn, Neil J 1923 157 0.71 1.0 7.5 6.0
10 W 11 Yu, Zachary 1785 295 0.85 1.0 8.5 6.5
11 W 14 Pakenham, John 1554 400 0.92 1.0 9.5 4.0
var = 13, PRtg=1950 1722 8.79 9.5 56.0

5 Gunn, Neil J , K=21, Elo=1923, ID=12197
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Yang, Jerry 1294 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 B 8 CM Zhang, Kendrick Boto 1973 50 0.43 0.5 2.5 5.5
5 W 6 WCM Ning, Isabelle Yixua 1967 44 0.44 0.0 2.5 3.5
6 B 11 Yu, Zachary 1785 138 0.69 1.0 3.5 6.5
7 W 13 Liu, William Rui 1659 264 0.82 0.5 4.0 6.0
8 B 17 Sun, Wanyao Sarah 1123 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 W 4 Tang, Hao 2080 157 0.29 0.0 5.0 9.5
10 B 18 Liang, Qixuan 1453 400 0.92 0.5 5.5 6.0
11 W 7 Johns, Daniel P 1843 80 0.61 0.5 6.0 6.5
var = -21, PRtg=1709 1686 6.04 6.0 38.5

6 WCM Ning, Isabelle Yixua, K=20, Elo=1967, ID=16360
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Winsor, Brian M 1175 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 W 2 Isaac, Ceferino 2037 70 0.40 1.0 2.5 6.5
4 W 3 Metge, J Nigel 2049 82 0.39 0.0 2.5 10.0
5 B 5 Gunn, Neil J 1923 44 0.56 1.0 3.5 6.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 14, PRtg=1869 1796 2.27 3.5 32.0

7 Johns, Daniel P , K=23, Elo=1843, ID=11234
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Wang, Ruitong 1120 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 17 Sun, Wanyao Sarah 1123 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 3 Metge, J Nigel 2049 206 0.24 0.0 2.0 10.0
4 W 32 Moffitt, Samuel 1148 400 0.92 0.0 2.0 6.0
5 B 31 Winsor, Brian M 1175 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 W 13 Liu, William Rui 1659 184 0.74 0.5 3.5 6.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 4.0 0.0
8 B 10 Wang, Justin Zhide 1674 169 0.72 0.5 4.5 5.0
9 W 2 Isaac, Ceferino 2037 194 0.25 1.0 5.5 6.5
10 W 9 Wang, Daniel 1748 95 0.63 0.5 6.0 7.5
11 B 5 Gunn, Neil J 1923 80 0.39 0.5 6.5 6.0
var = -14, PRtg=1631 1566 6.65 6.5 40.0

8 CM Zhang, Kendrick Boto, K=20, Elo=1973, ID=16276
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Schrader, Gordon 1211 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 W 12 Zhu, David Junyang 1688 285 0.84 1.0 2.5 6.0
4 W 5 Gunn, Neil J 1923 50 0.57 0.5 3.0 6.0
5 B 10 Wang, Justin Zhide 1674 299 0.85 1.0 4.0 5.0
6 W 9 Wang, Daniel 1748 225 0.78 0.0 4.0 7.5
7 B 4 Tang, Hao 2080 107 0.35 0.5 4.5 9.5
8 W 15 Soriano, Dante 1509 400 0.92 1.0 5.5 5.5
9 B 3 Metge, J Nigel 2049 76 0.40 0.0 5.5 10.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 5.5 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 5.5 0.0
var = -12, PRtg=1734 1735 5.63 5.5 42.5

9 Wang, Daniel , K=25, Elo=1748, ID=17715
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Sun, Taoran Ethan 935 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 4 Tang, Hao 2080 332 0.12 0.0 1.0 9.5
3 W 37 Gu, Claire Yuqi 864 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 1 Edmonds, Matt 1940 192 0.25 1.0 3.0 6.0
5 W 11 Yu, Zachary 1785 37 0.45 1.0 4.0 6.5
6 B 8 CM Zhang, Kendrick Boto 1973 225 0.22 1.0 5.0 5.5
7 W 10 Wang, Justin Zhide 1674 74 0.60 1.0 6.0 5.0
8 B 3 Metge, J Nigel 2049 301 0.15 0.0 6.0 10.0
9 W 25 Chen, Anderson 1450 298 0.85 1.0 7.0 5.0
10 B 7 Johns, Daniel P 1843 95 0.37 0.5 7.5 6.5
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 7.5 0.0
var = 68, PRtg=1840 1659 4.85 7.5 50.0

10 Wang, Justin Zhide , K=26, Elo=1674, ID=17324
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Gu, Claire Yuqi 864 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 23 Sussex, Taylor 1300 374 0.90 1.0 2.0 4.5
3 W 15 Soriano, Dante 1509 165 0.72 1.0 3.0 5.5
4 B 4 Tang, Hao 2080 400 0.08 0.5 3.5 9.5
5 W 8 CM Zhang, Kendrick Boto 1973 299 0.15 0.0 3.5 5.5
6 B 1 Edmonds, Matt 1940 266 0.18 1.0 4.5 6.0
7 B 9 Wang, Daniel 1748 74 0.40 0.0 4.5 7.5
8 W 7 Johns, Daniel P 1843 169 0.28 0.5 5.0 6.5
9 W 11 Yu, Zachary 1785 111 0.35 0.0 5.0 6.5
10 B 35 Nimmakayala, Srirama 1317 357 0.89 0.0 5.0 6.0
11 W 2 Isaac, Ceferino 2037 363 0.10 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1572 1672 4.97 5.0 42.0

11 Yu, Zachary , K=24, Elo=1785, ID=16736
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 3 Metge, J Nigel 2049 264 0.18 0.0 1.0 10.0
3 B 27 Zhang, Tim Lifan 1402 383 0.91 1.0 2.0 5.0
4 W 45 Ng, Matthias 616 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 9 Wang, Daniel 1748 37 0.55 0.0 3.0 7.5
6 W 5 Gunn, Neil J 1923 138 0.31 0.0 3.0 6.0
7 B 18 Liang, Qixuan 1453 332 0.88 0.5 3.5 6.0
8 W 32 Moffitt, Samuel 1148 400 0.92 1.0 4.5 6.0
9 B 10 Wang, Justin Zhide 1674 111 0.65 1.0 5.5 5.0
10 B 4 Tang, Hao 2080 295 0.15 0.0 5.5 9.5
11 W 26 Somaraju, Sai Vivan 1490 295 0.85 1.0 6.5 5.5
var = -17, PRtg=1472 1491 7.24 6.5 38.5

12 Zhu, David Junyang , K=26, Elo=1688, ID=16672
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 32 Moffitt, Samuel 1148 400 0.92 1.0 1.5 6.0
3 B 8 CM Zhang, Kendrick Boto 1973 285 0.16 0.0 1.5 5.5
4 B 34 Rehansi, D P Sayuni 1105 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 17 Sun, Wanyao Sarah 1123 400 0.92 0.0 2.5 4.0
6 W 22 Myers, Sean 1422 266 0.82 0.0 2.5 5.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.0 0.0
8 B 29 Cebes, Quice Vincent 1394 294 0.85 1.0 4.0 4.5
9 B 15 Soriano, Dante 1509 179 0.73 1.0 5.0 5.5
10 W 27 Zhang, Tim Lifan 1402 286 0.84 1.0 6.0 5.0
11 W 3 Metge, J Nigel 2049 361 0.10 0.0 6.0 10.0
var = -34, PRtg=1479 1458 6.26 6.0 35.0

13 Liu, William Rui , K=26, Elo=1659, ID=17424
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Gibbin, Joshua 699 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 2 Isaac, Ceferino 2037 378 0.09 1.0 2.0 6.5
3 W 4 Tang, Hao 2080 400 0.08 0.0 2.0 9.5
4 B 17 Sun, Wanyao Sarah 1123 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 W 37 Gu, Claire Yuqi 864 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 7 Johns, Daniel P 1843 184 0.26 0.5 3.5 6.5
7 B 5 Gunn, Neil J 1923 264 0.18 0.5 4.0 6.0
8 W 1 Edmonds, Matt 1940 281 0.16 1.0 5.0 6.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 5.5 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 5.5 0.0
11 W 18 Liang, Qixuan 1453 206 0.76 0.5 6.0 6.0
var = 31, PRtg=1622 1551 4.29 6.0 39.5

14 Pakenham, John , K=28, Elo=1554, ID=11903
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 B 31 Winsor, Brian M 1175 379 0.91 1.0 1.0 2.5
8 W 41 Dissanayake, W D Sri 931 400 0.92 1.0 2.0 1.0
9 B 47 Sturman, Andrew 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
10 W 36 Zhang, Daniel 829 400 0.92 1.0 4.0 3.0
11 B 4 Tang, Hao 2080 400 0.08 0.0 4.0 9.5
var = 8, PRtg=1240 1003 3.75 4.0 14.0

15 Soriano, Dante , K=29, Elo=1509, ID=17433
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 34 Rehansi, D P Sayuni 1105 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 B 10 Wang, Justin Zhide 1674 165 0.28 0.0 1.5 5.0
4 W 22 Myers, Sean 1422 87 0.62 0.5 2.0 5.0
5 B 45 Ng, Matthias 616 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 2 Isaac, Ceferino 2037 400 0.08 0.5 3.5 6.5
7 W 17 Sun, Wanyao Sarah 1123 386 0.91 1.0 4.5 4.0
8 B 8 CM Zhang, Kendrick Boto 1973 400 0.08 0.0 4.5 5.5
9 W 12 Zhu, David Junyang 1688 179 0.27 0.0 4.5 6.0
10 B 26 Somaraju, Sai Vivan 1490 19 0.53 0.0 4.5 5.5
11 W 23 Sussex, Taylor 1300 209 0.77 1.0 5.5 4.5
var = -12, PRtg=1424 1443 5.38 5.5 35.5

16 Wang, Cherry Ruichen, K=30, Elo=1458, ID=16724
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 B 33 Wang, Ruitong 1120 338 0.88 1.0 1.0 2.0
8 W 42 Chen, Xavier 824 400 0.92 1.0 2.0 2.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 6, PRtg=1772 972 1.80 2.0 9.0

17 Sun, Wanyao Sarah , K=37, Elo=1123, ID=17427
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Gibbin-Price, Andrew 980 143 0.69 1.0 1.0 1.0
2 W 7 Johns, Daniel P 1843 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 29 Cebes, Quice Vincent 1394 271 0.17 1.0 2.0 4.5
4 W 13 Liu, William Rui 1659 400 0.08 1.0 3.0 6.0
5 B 12 Zhu, David Junyang 1688 400 0.08 1.0 4.0 6.0
6 W 3 Metge, J Nigel 2049 400 0.08 0.0 4.0 10.0
7 B 15 Soriano, Dante 1509 386 0.09 0.0 4.0 5.5
8 W 5 Gunn, Neil J 1923 400 0.08 0.0 4.0 6.0
9 B 27 Zhang, Tim Lifan 1402 279 0.16 0.0 4.0 5.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 4.0 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 93, PRtg=1457 1605 1.51 4.0 35.0

18 Liang, Qixuan , K=30, Elo=1453, ID=17463
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Hattingh, Julius 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 B 48 Wu, Gavin 0 400 0.92 0.0 1.0 1.5
5 W 29 Cebes, Quice Vincent 1394 59 0.58 1.0 2.0 4.5
6 B 34 Rehansi, D P Sayuni 1105 348 0.89 1.0 3.0 3.0
7 W 11 Yu, Zachary 1785 332 0.12 0.5 3.5 6.5
8 B 22 Myers, Sean 1422 31 0.54 1.0 4.5 5.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 5.0 0.0
10 W 5 Gunn, Neil J 1923 400 0.08 0.5 5.5 6.0
11 B 13 Liu, William Rui 1659 206 0.24 0.5 6.0 6.0
var = 36, PRtg=1243 1161 4.29 6.0 33.5

19 Wen, Sandy , K= 0, Elo=1400, ID=18241
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Moffitt, Samuel 1148 252 0.81 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 400 0.92 1.0 1.0 3.5
4 B 20 Lu, Xiahan (Luna) 1357 43 0.56 0.5 1.5 4.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.5 0.0
7 W 1 Edmonds, Matt 1940 400 0.08 0.0 2.5 6.0
8 W 36 Zhang, Daniel 829 400 0.92 1.0 3.5 3.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
10 B 22 Myers, Sean 1422 22 0.47 0.0 3.5 5.0
11 B 37 Gu, Claire Yuqi 864 400 0.92 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1185 1197 4.68 4.0 24.0

20 Lu, Xiahan (Luna) , K= 0, Elo=1357, ID=18118
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 Ng, Matthias 616 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 32 Moffitt, Samuel 1148 209 0.77 0.0 1.0 6.0
4 W 19 Wen, Sandy 1400 43 0.44 0.5 1.5 4.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.5 0.0
7 B 36 Zhang, Daniel 829 400 0.92 1.0 3.5 3.0
8 W 27 Zhang, Tim Lifan 1402 45 0.44 0.5 4.0 5.0
9 B 1 Edmonds, Matt 1940 400 0.08 0.0 4.0 6.0
10 B 21 Hwang, Ryan 1683 326 0.13 0.0 4.0 5.0
11 W 29 Cebes, Quice Vincent 1394 37 0.45 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1145 1302 4.15 4.0 28.5

21 Hwang, Ryan , K=26, Elo=1683, ID=17385
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 B 47 Sturman, Andrew 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
6 W 40 Chen, Veda 943 400 0.92 1.0 2.0 2.5
7 B 26 Somaraju, Sai Vivan 1490 193 0.75 0.0 2.0 5.5
8 W 34 Rehansi, D P Sayuni 1105 400 0.92 1.0 3.0 3.0
9 B 37 Gu, Claire Yuqi 864 400 0.92 1.0 4.0 4.0
10 W 20 Lu, Xiahan (Luna) 1357 326 0.87 1.0 5.0 4.0
11 B 32 Moffitt, Samuel 1148 400 0.92 0.0 5.0 6.0
var = -31, PRtg=1143 987 6.22 5.0 22.0

22 Myers, Sean , K=31, Elo=1422, ID=16509
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Sussex, Taylor 1300 122 0.67 0.0 0.0 4.5
2 W 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 15 Soriano, Dante 1509 87 0.38 0.5 2.0 5.5
5 W 1 Edmonds, Matt 1940 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 B 12 Zhu, David Junyang 1688 266 0.18 1.0 3.0 6.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.5 0.0
8 W 18 Liang, Qixuan 1453 31 0.46 0.0 3.5 6.0
9 B 35 Nimmakayala, Srirama 1317 105 0.64 0.0 3.5 6.0
10 W 19 Wen, Sandy 1400 22 0.53 1.0 4.5 4.0
11 B 25 Chen, Anderson 1450 28 0.46 0.5 5.0 5.0
var = -9, PRtg=1319 1430 4.32 5.0 29.5

23 Sussex, Taylor , K= 0, Elo=1300, ID=18242
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Myers, Sean 1422 122 0.33 1.0 1.0 5.0
2 W 10 Wang, Justin Zhide 1674 374 0.10 0.0 1.0 5.0
3 B 45 Ng, Matthias 616 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 2 Isaac, Ceferino 2037 400 0.08 0.0 1.0 6.5
5 W 48 Wu, Gavin 0 400 0.92 0.5 1.5 1.5
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
7 B 37 Gu, Claire Yuqi 864 400 0.92 1.0 3.0 4.0
8 W 35 Nimmakayala, Srirama 1317 17 0.48 0.0 3.0 6.0
9 B 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 400 0.92 0.5 3.5 3.5
10 W 34 Rehansi, D P Sayuni 1105 195 0.75 1.0 4.5 3.0
11 B 15 Soriano, Dante 1509 209 0.23 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1033 1136 5.65 4.5 26.0

24 Sun, Taoran Ethan , K=41, Elo= 935, ID=17428
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Wang, Daniel 1748 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 47 Sturman, Andrew 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 36 Zhang, Daniel 829 106 0.64 0.0 1.0 3.0
4 W 27 Zhang, Tim Lifan 1402 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 W 40 Chen, Veda 943 8 0.49 1.0 2.0 2.5
6 B 37 Gu, Claire Yuqi 864 71 0.60 0.5 2.5 4.0
7 W 29 Cebes, Quice Vincent 1394 400 0.08 0.5 3.0 4.5
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 4.5 0.0
10 B 2 Isaac, Ceferino 2037 400 0.08 0.0 4.5 6.5
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1021 1152 2.97 4.5 27.5

25 Chen, Anderson , K=31, Elo=1450, ID=17028
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Isaac, Ceferino 2037 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 47 Sturman, Andrew 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
4 W 36 Zhang, Daniel 829 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.5 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.0 0.0
7 B 27 Zhang, Tim Lifan 1402 48 0.57 0.5 3.5 5.0
8 W 45 Ng, Matthias 616 400 0.92 1.0 4.5 3.0
9 B 9 Wang, Daniel 1748 298 0.15 0.0 4.5 7.5
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 4.5 0.0
11 W 22 Myers, Sean 1422 28 0.54 0.5 5.0 5.0
var = -3, PRtg=1144 1151 4.10 5.0 30.5

26 Somaraju, Sai Vivan , K=30, Elo=1490, ID=17206
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 B 41 Dissanayake, W D Sri 931 400 0.92 1.0 1.5 1.0
7 W 21 Hwang, Ryan 1683 193 0.25 1.0 2.5 5.0
8 W 37 Gu, Claire Yuqi 864 400 0.92 1.0 3.5 4.0
9 B 45 Ng, Matthias 616 400 0.92 1.0 4.5 3.0
10 W 15 Soriano, Dante 1509 19 0.47 1.0 5.5 5.5
11 B 11 Yu, Zachary 1785 295 0.15 0.0 5.5 6.5
var = 42, PRtg=1431 1231 3.63 5.5 25.5

27 Zhang, Tim Lifan , K=31, Elo=1402, ID=16782
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Metge, J Nigel 2049 400 0.08 0.0 0.0 10.0
2 W 36 Zhang, Daniel 829 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 11 Yu, Zachary 1785 383 0.09 0.0 1.0 6.5
4 B 24 Sun, Taoran Ethan 935 400 0.92 1.0 2.0 4.5
5 W 2 Isaac, Ceferino 2037 400 0.08 0.0 2.0 6.5
6 B 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 400 0.92 1.0 3.0 3.5
7 W 25 Chen, Anderson 1450 48 0.43 0.5 3.5 5.0
8 B 20 Lu, Xiahan (Luna) 1357 45 0.56 0.5 4.0 4.0
9 W 17 Sun, Wanyao Sarah 1123 279 0.84 1.0 5.0 4.0
10 B 12 Zhu, David Junyang 1688 286 0.16 0.0 5.0 6.0
11 W 1 Edmonds, Matt 1940 400 0.08 0.0 5.0 6.0
var = -3, PRtg=1435 1456 5.08 5.0 31.5

28 Schrader, Gordon , K=35, Elo=1211, ID=18262
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 CM Zhang, Kendrick Boto 1973 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 45 Ng, Matthias 616 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 W 47 Sturman, Andrew 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
9 B 42 Chen, Xavier 824 387 0.91 0.0 1.0 2.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
11 B 51 Gu, Isaac 811 400 0.92 0.0 2.0 2.0
var = -129, PRtg= 54 845 3.75 2.0 10.5

29 Cebes, Quice Vincent, K=32, Elo=1394, ID=15861
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Tang, Hao 2080 400 0.08 0.0 0.0 9.5
2 B 44 Gibbin, Joshua 699 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 W 17 Sun, Wanyao Sarah 1123 271 0.83 0.0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
5 B 18 Liang, Qixuan 1453 59 0.42 0.0 1.5 6.0
6 W 45 Ng, Matthias 616 400 0.92 1.0 2.5 3.0
7 B 24 Sun, Taoran Ethan 935 400 0.92 0.5 3.0 4.5
8 W 12 Zhu, David Junyang 1688 294 0.15 0.0 3.0 6.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.5 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
11 B 20 Lu, Xiahan (Luna) 1357 37 0.55 1.0 4.5 4.0
var = -42, PRtg=1242 1244 4.79 4.5 25.0

30 Yang, Jerry , K=34, Elo=1294, ID=16788
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Gunn, Neil J 1923 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -3, PRtg=1032 1923 0.08 0.5 5.0

31 Winsor, Brian M , K=36, Elo=1175, ID=10365
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 WCM Ning, Isabelle Yixua 1967 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 39 Gibbin-Price, Andrew 980 195 0.75 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 B 37 Gu, Claire Yuqi 864 311 0.86 0.0 0.5 4.0
5 W 7 Johns, Daniel P 1843 400 0.08 0.0 0.5 6.5
6 B 38 Somaraju, Jathin Nan 999 176 0.73 0.0 0.5 4.0
7 W 14 Pakenham, John 1554 379 0.09 0.0 0.5 4.0
8 B 49 Ha, Huy Minh (Timoth 1820 400 0.08 0.0 0.5 4.0
9 W 41 Dissanayake, W D Sri 931 244 0.80 1.0 1.5 1.0
10 B 40 Chen, Veda 943 232 0.79 0.0 1.5 2.5
11 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = -119, PRtg= 935 1322 4.26 2.5 8.5

32 Moffitt, Samuel , K= 0, Elo=1148, ID=16478
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Wen, Sandy 1400 252 0.19 1.0 1.0 4.0
2 B 12 Zhu, David Junyang 1688 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 20 Lu, Xiahan (Luna) 1357 209 0.23 1.0 2.0 4.0
4 B 7 Johns, Daniel P 1843 400 0.08 1.0 3.0 6.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 B 4 Tang, Hao 2080 400 0.08 0.0 3.5 9.5
7 W 2 Isaac, Ceferino 2037 400 0.08 0.0 3.5 6.5
8 B 11 Yu, Zachary 1785 400 0.08 0.0 3.5 6.5
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 4.0 0.0
10 W 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 331 0.88 1.0 5.0 3.5
11 W 21 Hwang, Ryan 1683 400 0.08 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1538 1632 1.78 6.0 36.0

33 Wang, Ruitong , K=37, Elo=1120, ID=16728
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Johns, Daniel P 1843 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 W 16 Wang, Cherry Ruichen 1458 338 0.12 0.0 0.0 2.0
8 B 38 Somaraju, Jathin Nan 999 121 0.66 1.0 1.0 4.0
9 W 49 Ha, Huy Minh (Timoth 1820 400 0.08 0.0 1.0 4.0
10 B 41 Dissanayake, W D Sri 931 189 0.75 1.0 2.0 1.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 11, PRtg=1251 1410 1.69 2.0 6.0

34 Rehansi, D P Sayuni , K=37, Elo=1105, ID=17149
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 15 Soriano, Dante 1509 400 0.08 0.0 0.5 5.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.5 0.0
4 W 12 Zhu, David Junyang 1688 400 0.08 0.0 1.5 6.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
6 W 18 Liang, Qixuan 1453 348 0.11 0.0 2.0 6.0
7 B 45 Ng, Matthias 616 400 0.92 0.0 2.0 3.0
8 B 21 Hwang, Ryan 1683 400 0.08 0.0 2.0 5.0
9 W 40 Chen, Veda 943 162 0.71 1.0 3.0 2.5
10 B 23 Sussex, Taylor 1300 195 0.25 0.0 3.0 4.5
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = -44, PRtg= 904 1313 2.23 3.0 21.0

35 Nimmakayala, Srirama, K=33, Elo=1317, ID=17185
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 B 41 Dissanayake, W D Sri 931 386 0.91 1.0 1.5 1.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 W 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 400 0.92 1.0 3.0 3.5
8 B 23 Sussex, Taylor 1300 17 0.52 1.0 4.0 4.5
9 W 22 Myers, Sean 1422 105 0.36 1.0 5.0 5.0
10 W 10 Wang, Justin Zhide 1674 357 0.11 1.0 6.0 5.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 6.0 0.0
var = 73, PRtg=2023 1229 2.82 6.0 32.5

36 Zhang, Daniel , K=43, Elo= 829, ID=17367
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Edmonds, Matt 1940 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 27 Zhang, Tim Lifan 1402 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 W 24 Sun, Taoran Ethan 935 106 0.36 1.0 1.0 4.5
4 B 25 Chen, Anderson 1450 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 W 20 Lu, Xiahan (Luna) 1357 400 0.08 0.0 2.5 4.0
8 B 19 Wen, Sandy 1400 400 0.08 0.0 2.5 4.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.0 0.0
10 B 14 Pakenham, John 1554 400 0.08 0.0 3.0 4.0
11 W 49 Ha, Huy Minh (Timoth 1820 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 4, PRtg=1129 1482 0.92 3.0 20.0

37 Gu, Claire Yuqi , K=42, Elo= 864, ID=17462
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Wang, Justin Zhide 1674 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 41 Dissanayake, W D Sri 931 67 0.41 1.0 1.0 1.0
3 B 9 Wang, Daniel 1748 400 0.08 0.0 1.0 7.5
4 W 31 Winsor, Brian M 1175 311 0.14 1.0 2.0 2.5
5 B 13 Liu, William Rui 1659 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 24 Sun, Taoran Ethan 935 71 0.40 0.5 2.5 4.5
7 W 23 Sussex, Taylor 1300 400 0.08 0.0 2.5 4.5
8 B 26 Somaraju, Sai Vivan 1490 400 0.08 0.0 2.5 5.5
9 W 21 Hwang, Ryan 1683 400 0.08 0.0 2.5 5.0
10 B 42 Chen, Xavier 824 40 0.56 1.0 3.5 2.0
11 W 19 Wen, Sandy 1400 400 0.08 0.5 4.0 4.0
var = 80, PRtg=1225 1347 2.07 4.0 23.5

38 Somaraju, Jathin Nan, K=40, Elo= 999, ID=17429
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 W 31 Winsor, Brian M 1175 176 0.27 1.0 1.5 2.5
7 B 41 Dissanayake, W D Sri 931 68 0.59 1.0 2.5 1.0
8 W 33 Wang, Ruitong 1120 121 0.34 0.0 2.5 2.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.0 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
11 B 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 182 0.74 1.0 4.0 3.5
var = 44, PRtg=1204 1011 1.94 4.0 19.0

39 Gibbin-Price, Andrew, K= 0, Elo= 980, ID=18244
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Sun, Wanyao Sarah 1123 143 0.31 0.0 0.0 4.0
2 W 31 Winsor, Brian M 1175 195 0.25 1.0 1.0 2.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1361 1149 0.56 1.0 10.0

40 Chen, Veda , K=41, Elo= 943, ID=17781
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 41 Dissanayake, W D Sri 931 12 0.52 1.0 1.0 1.0
5 B 24 Sun, Taoran Ethan 935 8 0.51 0.0 1.0 4.5
6 B 21 Hwang, Ryan 1683 400 0.08 0.0 1.0 5.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
8 W 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 126 0.67 0.0 1.5 3.5
9 B 34 Rehansi, D P Sayuni 1105 162 0.29 0.0 1.5 3.0
10 W 31 Winsor, Brian M 1175 232 0.21 1.0 2.5 2.5
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -12, PRtg= 984 1108 2.28 2.5 12.5

41 Dissanayake, W D Sri, K=41, Elo= 931, ID=17220
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 37 Gu, Claire Yuqi 864 67 0.59 0.0 0.5 4.0
3 W 35 Nimmakayala, Srirama 1317 386 0.09 0.0 0.5 6.0
4 B 40 Chen, Veda 943 12 0.48 0.0 0.5 2.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.0 0.0
6 W 26 Somaraju, Sai Vivan 1490 400 0.08 0.0 1.0 5.5
7 W 38 Somaraju, Jathin Nan 999 68 0.41 0.0 1.0 4.0
8 B 14 Pakenham, John 1554 400 0.08 0.0 1.0 4.0
9 B 31 Winsor, Brian M 1175 244 0.20 0.0 1.0 2.5
10 W 33 Wang, Ruitong 1120 189 0.25 0.0 1.0 2.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -90, PRtg= 345 1183 2.18 1.0 9.0

42 Chen, Xavier , K= 0, Elo= 824, ID=17668
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
8 B 16 Wang, Cherry Ruichen 1458 400 0.08 0.0 1.0 2.0
9 W 28 Schrader, Gordon 1211 387 0.09 1.0 2.0 2.0
10 W 37 Gu, Claire Yuqi 864 40 0.44 0.0 2.0 4.0
11 B 47 Sturman, Andrew 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 691 883 1.53 2.0 8.0

43 Gu, Marcus Zhenbo , K=43, Elo= 817, ID=17459
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Yu, Zachary 1785 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 22 Myers, Sean 1422 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 B 19 Wen, Sandy 1400 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 W 47 Sturman, Andrew 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 27 Zhang, Tim Lifan 1402 400 0.08 0.0 2.0 5.0
7 B 35 Nimmakayala, Srirama 1317 400 0.08 0.0 2.0 6.0
8 B 40 Chen, Veda 943 126 0.33 1.0 3.0 2.5
9 W 23 Sussex, Taylor 1300 400 0.08 0.5 3.5 4.5
10 B 32 Moffitt, Samuel 1148 331 0.12 0.0 3.5 6.0
11 W 38 Somaraju, Jathin Nan 999 182 0.26 0.0 3.5 4.0
var = 17, PRtg= 922 1172 2.11 3.5 20.5

44 Gibbin, Joshua , K= 0, Elo= 699, ID=17873
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Liu, William Rui 1659 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 29 Cebes, Quice Vincent 1394 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 645 1527 0.16 0.0 0.0

45 Ng, Matthias , K= 0, Elo= 616, ID=16793
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Lu, Xiahan (Luna) 1357 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 28 Schrader, Gordon 1211 400 0.08 1.0 1.0 2.0
3 W 23 Sussex, Taylor 1300 400 0.08 1.0 2.0 4.5
4 B 11 Yu, Zachary 1785 400 0.08 0.0 2.0 6.5
5 W 15 Soriano, Dante 1509 400 0.08 0.0 2.0 5.5
6 B 29 Cebes, Quice Vincent 1394 400 0.08 0.0 2.0 4.5
7 W 34 Rehansi, D P Sayuni 1105 400 0.08 1.0 3.0 3.0
8 B 25 Chen, Anderson 1450 400 0.08 0.0 3.0 5.0
9 W 26 Somaraju, Sai Vivan 1490 400 0.08 0.0 3.0 5.5
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1196 1400 0.72 3.0 24.0

46 Hattingh, Julius , K= 0, Elo= 0, ID=18263
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Liang, Qixuan 1453 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 603 1453 0.08 0.0 0.0

47 Sturman, Andrew , K= 0, Elo= 0, ID=0
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 24 Sun, Taoran Ethan 935 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 W 25 Chen, Anderson 1450 400 0.08 0.0 0.0 5.0
4 B 43 Gu, Marcus Zhenbo 817 400 0.08 0.0 0.0 3.5
5 W 21 Hwang, Ryan 1683 400 0.08 0.0 0.0 5.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.0 0.0
8 B 28 Schrader, Gordon 1211 400 0.08 1.0 2.0 2.0
9 W 14 Pakenham, John 1554 400 0.08 0.0 2.0 4.0
10 B 49 Ha, Huy Minh (Timoth 1820 400 0.08 0.0 2.0 4.0
11 W 42 Chen, Xavier 824 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1036 1287 0.64 3.0 10.5

48 Wu, Gavin , K= 0, Elo= 0, ID=18243
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 18 Liang, Qixuan 1453 400 0.08 1.0 1.0 6.0
5 B 23 Sussex, Taylor 1300 400 0.08 0.5 1.5 4.5
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1545 1377 0.16 1.5 11.5

49 Ha, Huy Minh (Timoth, K=23, Elo=1820, ID=16235
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 W 31 Winsor, Brian M 1175 400 0.92 1.0 1.0 2.5
9 B 33 Wang, Ruitong 1120 400 0.92 1.0 2.0 2.0
10 W 47 Sturman, Andrew 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
11 B 36 Zhang, Daniel 829 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 7, PRtg=1629 781 3.68 4.0 10.0

50 Park-Tamati, Philli , K=18, Elo=2074, ID=16529
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.0 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 1.0 3.5

51 Gu, Isaac , K=43, Elo= 811, ID=17097
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
10 B 52 Manickavasagam, Arun 1263 400 0.08 1.0 1.0 0.0
11 W 28 Schrader, Gordon 1211 400 0.08 1.0 2.0 2.0
var = 77, PRtg=2037 1237 0.16 2.0 3.0

52 Manickavasagam, Arun, K=34, Elo=1263, ID=16254
2022 North Shore Championship, North Shore, 22/06/2022, 31/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
10 W 51 Gu, Isaac 811 400 0.92 0.0 0.0 2.0
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -31, PRtg= 11 811 0.92 0.0 0.0