National rating at round 11

N Name K Elo Var Per
1 Edmonds, Matt 21 1940 -50 1522
2 Isaac, Ceferino 19 2037 -49 1580
3 Metge, J Nigel 19 2049 38 2171
4 Tang, Hao 18 2080 13 1950
5 Gunn, Neil J 21 1923 -21 1709
6 WCM Ning, Isabelle Yixua 20 1967 14 1869
7 Johns, Daniel P 23 1843 -14 1631
8 CM Zhang, Kendrick Boto 20 1973 -12 1734
9 Wang, Daniel 25 1748 68 1840
10 Wang, Justin Zhide 26 1674 0 1572
11 Yu, Zachary 24 1785 -17 1472
12 Zhu, David Junyang 26 1688 -34 1479
13 Liu, William Rui 26 1659 31 1622
14 Pakenham, John 28 1554 8 1240
15 Soriano, Dante 29 1509 -12 1424
16 Wang, Cherry Ruichen 30 1458 6 1772
17 Sun, Wanyao Sarah 37 1123 93 1457
18 Liang, Qixuan 30 1453 36 1243
21 Hwang, Ryan 26 1683 -31 1143
22 Myers, Sean 31 1422 -9 1319
24 Sun, Taoran Ethan 41 935 0 1021
25 Chen, Anderson 31 1450 -3 1144
26 Somaraju, Sai Vivan 30 1490 42 1431
27 Zhang, Tim Lifan 31 1402 -3 1435
28 Schrader, Gordon 35 1211 -129 54
29 Cebes, Quice Vincent 32 1394 -42 1242
30 Yang, Jerry 34 1294 -3 1032
31 Winsor, Brian M 36 1175 -119 935
33 Wang, Ruitong 37 1120 11 1251
34 Rehansi, D P Sayuni 37 1105 -44 904
35 Nimmakayala, Srirama 33 1317 73 2023
36 Zhang, Daniel 43 829 4 1129
37 Gu, Claire Yuqi 42 864 80 1225
38 Somaraju, Jathin Nan 40 999 44 1204
40 Chen, Veda 41 943 -12 984
41 Dissanayake, W D Sri 41 931 -90 345
43 Gu, Marcus Zhenbo 43 817 17 922
49 Ha, Huy Minh (Timoth 23 1820 7 1629
50 Park-Tamati, Philli 18 2074 0 0
51 Gu, Isaac 43 811 77 2037
52 Manickavasagam, Arun 34 1263 -31 11