1 Hart, Ralph , K=14, Elo=2264, ID=10507
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Yuan, Hong 1115 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 14 Tao, Junqing Jerome 1383 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 B 10 Zhu, David Junyang 1563 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 8 Wang, Daniel 1886 378 0.91 1.0 4.0 3.0
var = 4, PRtg=2282 1487 3.67 4.0 10.0

2 Park-Tamati, Philli , K=18, Elo=2061, ID=16529
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 40 Wang, Carol Huixin 932 400 0.92 1.0 1.0 0.5
4 B 39 Gu, Isaac 854 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = 4, PRtg=1891 893 1.84 2.0 3.0

3 Gunn, Neil J , K=22, Elo=1881, ID=12197
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 B 33 Nimmakayala, Srirama 982 400 0.92 1.0 1.5 1.5
4 W 16 Soriano, Dante 1189 400 0.92 1.0 2.5 1.5
var = 4, PRtg=2100 1086 1.84 2.5 5.0

4 Liu, William Rui , K=24, Elo=1769, ID=17424
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Zhang, Tim Lifan 1231 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 15 Steele, Hayden 1450 319 0.87 0.0 1.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -19, PRtg=1361 1341 1.79 1.5 5.0

5 Isaac, Ceferino , K=25, Elo=1733, ID=15149
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Zhang, Yaoyuan 1152 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 16 Soriano, Dante 1189 400 0.92 0.5 1.5 1.5
3 B 12 Hwang, Ryan 1526 207 0.77 1.0 2.5 2.5
4 B 13 Xu, Luna Yuexiu 1403 330 0.88 0.5 3.0 3.5
var = -12, PRtg=1602 1318 3.49 3.0 8.0

6 Johns, Daniel P , K=24, Elo=1771, ID=11234
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Myers, Sean 1276 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 20 Lu, Xiahan (Luna) 1318 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 13 Xu, Luna Yuexiu 1403 368 0.90 0.0 2.0 3.5
4 B 24 Sussex, Taylor 1005 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = -41, PRtg=1349 1251 3.66 2.0 7.0

7 Yu, Zachary , K=24, Elo=1754, ID=16736
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Yuan, Paul 969 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 19 Moffitt, Samuel 1380 374 0.90 1.0 2.0 3.0
3 B 23 Jiang, Patrick Di 1222 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 W 25 Karlsson, Martin 1299 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 7, PRtg=2116 1218 3.66 4.0 10.0

8 Wang, Daniel , K=22, Elo=1886, ID=17715
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Weng, Stephen 1272 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 21 Yang, Lucas 1246 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 15 Steele, Hayden 1450 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 1 Hart, Ralph 2264 378 0.09 0.0 3.0 4.0
var = 4, PRtg=1728 1558 2.85 3.0 9.0

9 Wang, Justin Zhide , K=25, Elo=1742, ID=17324
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Rehansi, D P Sayuni 1064 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 23 Jiang, Patrick Di 1222 400 0.92 0.0 1.0 2.0
3 B 16 Soriano, Dante 1189 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 W 21 Yang, Lucas 1246 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = -18, PRtg=1516 1180 3.68 3.0 7.0

10 Zhu, David Junyang , K=28, Elo=1563, ID=16672
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Wang, Tilden 922 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 22 Holland, David 1244 319 0.87 1.0 2.0 2.0
3 W 1 Hart, Ralph 2264 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 20 Lu, Xiahan (Luna) 1318 245 0.80 1.0 3.0 2.0
var = 8, PRtg=1700 1437 2.67 3.0 8.0

11 Pakenham, John , K=28, Elo=1556, ID=11903
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Winsor, Brian M 867 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 25 Karlsson, Martin 1299 257 0.82 0.0 1.0 3.0
3 B 30 Yuan, Paul 969 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 23 Jiang, Patrick Di 1222 334 0.88 1.0 3.0 2.0
var = -14, PRtg=1437 1089 3.54 3.0 7.0

12 Hwang, Ryan , K=29, Elo=1526, ID=17385
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Lin, Sam 862 400 0.92 0.5 0.5 2.0
2 B 18 Liang, Ting 1169 357 0.89 1.0 1.5 1.0
3 W 5 Isaac, Ceferino 1733 207 0.23 0.0 1.5 3.0
4 B 46 Gu, Marcus Zhenbo 847 400 0.92 1.0 2.5 2.0
var = -14, PRtg=1373 1153 2.96 2.5 6.0

13 Xu, Luna Yuexiu , K=31, Elo=1403, ID=18065
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Han, Ethan Yichen 943 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 41 Gu, Claire Yuqi 937 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 B 6 Johns, Daniel P 1771 368 0.10 1.0 3.0 2.0
4 W 5 Isaac, Ceferino 1733 330 0.12 0.5 3.5 3.0
var = 43, PRtg=1737 1346 2.06 3.5 9.5

14 Tao, Junqing Jerome , K=32, Elo=1383, ID=17344
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Guo, Anne Xuduo 755 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 1 Hart, Ralph 2264 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 27 Zhang, Tim Lifan 1231 152 0.70 0.0 1.0 2.0
4 B 36 Lin, Sam 862 400 0.92 0.5 1.5 2.0
var = -35, PRtg=1322 1278 2.62 1.5 4.5

15 Steele, Hayden , K=31, Elo=1450, ID=17771
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Gu, Isaac 854 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Liu, William Rui 1769 319 0.13 1.0 2.0 1.5
3 B 8 Wang, Daniel 1886 400 0.08 0.0 2.0 3.0
4 W 47 Shen, Louis 717 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 31, PRtg=1500 1307 2.05 3.0 8.0

16 Soriano, Dante , K=36, Elo=1189, ID=17433
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Wang, Carol Huixin 932 257 0.82 1.0 1.0 0.5
2 B 5 Isaac, Ceferino 1733 400 0.08 0.5 1.5 3.0
3 W 9 Wang, Justin Zhide 1742 400 0.08 0.0 1.5 3.0
4 B 3 Gunn, Neil J 1881 400 0.08 0.0 1.5 2.5
var = 14, PRtg=1488 1572 1.06 1.5 5.5

17 Liang, Qixuan , K=32, Elo=1378, ID=17463
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 38 Guo, Anne Xuduo 755 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 41 Gu, Claire Yuqi 937 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = 6, PRtg=1879 846 1.84 2.0 3.0

18 Liang, Ting , K=36, Elo=1169, ID=17435
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Gu, Claire Yuqi 937 232 0.79 0.0 0.0 1.0
2 W 12 Hwang, Ryan 1526 357 0.11 0.0 0.0 2.5
3 B 39 Gu, Isaac 854 315 0.86 0.0 0.0 1.0
4 W 35 Winsor, Brian M 867 302 0.85 1.0 1.0 0.0
var = -58, PRtg= 989 1046 2.61 1.0 1.0

19 Moffitt, Samuel , K=32, Elo=1380, ID=16478
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Chen, Veda 668 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 7 Yu, Zachary 1754 374 0.10 0.0 1.0 4.0
3 W 31 Weng, Stephen 1272 108 0.65 1.0 2.0 2.0
4 B 27 Zhang, Tim Lifan 1231 149 0.70 1.0 3.0 2.0
var = 19, PRtg=1488 1231 2.37 3.0 7.0

20 Lu, Xiahan (Luna) , K=33, Elo=1318, ID=18118
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Yang, Andy 953 365 0.90 1.0 1.0 1.0
2 W 6 Johns, Daniel P 1771 400 0.08 0.0 1.0 2.0
3 B 41 Gu, Claire Yuqi 937 381 0.91 1.0 2.0 1.0
4 W 10 Zhu, David Junyang 1563 245 0.20 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg=1329 1306 2.09 2.0 6.0

21 Yang, Lucas , K=35, Elo=1246, ID=16768
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 8 Wang, Daniel 1886 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 45 Zhang, Daniel 915 331 0.88 1.0 2.0 1.0
4 B 9 Wang, Justin Zhide 1742 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1268 1514 1.04 2.0 6.0

22 Holland, David , K=35, Elo=1244, ID=17382
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Zhang, Daniel 915 329 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 10 Zhu, David Junyang 1563 319 0.13 0.0 1.0 3.0
3 B 47 Shen, Louis 717 400 0.92 0.0 1.0 2.0
4 W 43 Yang, Andy 953 291 0.85 1.0 2.0 1.0
var = -28, PRtg=1048 1037 2.78 2.0 5.0

23 Jiang, Patrick Di , K=35, Elo=1222, ID=18182
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Gu, Marcus Zhenbo 847 375 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Wang, Justin Zhide 1742 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 W 7 Yu, Zachary 1754 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 11 Pakenham, John 1556 334 0.12 0.0 2.0 3.0
var = 28, PRtg=1414 1475 1.19 2.0 7.0

24 Sussex, Taylor , K=39, Elo=1005, ID=18242
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Shen, Louis 717 288 0.84 0.0 0.0 2.0
2 W 35 Winsor, Brian M 867 138 0.69 1.0 1.0 0.0
3 B 48 Shen, Yifei (Ethan) 500 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 6 Johns, Daniel P 1771 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 20, PRtg=1198 964 2.53 3.0 6.0

25 Karlsson, Martin , K= 0, Elo=1299, ID=18807
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Shen, Yifei (Ethan) 500 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 11 Pakenham, John 1556 257 0.18 1.0 2.0 3.0
3 W 36 Lin, Sam 862 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 B 7 Yu, Zachary 1754 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1393 1168 2.10 3.0 9.0

26 Yuan, Hong , K=37, Elo=1115, ID=17441
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Hart, Ralph 2264 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 38 Guo, Anne Xuduo 755 360 0.90 1.0 1.0 1.0
3 W 46 Gu, Marcus Zhenbo 847 268 0.83 0.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg=1240 1289 1.81 2.0 4.0

27 Zhang, Tim Lifan , K=35, Elo=1231, ID=16782
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Liu, William Rui 1769 400 0.08 0.0 0.0 1.5
2 W 37 Han, Ethan Yichen 943 288 0.84 1.0 1.0 0.0
3 B 14 Tao, Junqing Jerome 1383 152 0.30 1.0 2.0 1.5
4 W 19 Moffitt, Samuel 1380 149 0.30 0.0 2.0 3.0
var = 18, PRtg=1428 1369 1.52 2.0 5.0

28 Zhang, Yaoyuan , K=36, Elo=1152, ID=16778
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Isaac, Ceferino 1733 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 40 Wang, Carol Huixin 932 220 0.78 0.5 0.5 0.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -14, PRtg=1225 1333 0.86 1.0 2.5

29 Myers, Sean , K=34, Elo=1276, ID=16509
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Johns, Daniel P 1771 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 39 Gu, Isaac 854 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1394 1313 1.00 1.5 4.0

30 Yuan, Paul , K=40, Elo= 969, ID=17199
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Yu, Zachary 1754 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 42 Chen, Veda 668 301 0.85 1.0 1.0 0.5
3 W 11 Pakenham, John 1556 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 48 Shen, Yifei (Ethan) 500 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = 4, PRtg=1181 1120 1.93 2.0 4.0

31 Weng, Stephen , K=34, Elo=1272, ID=18399
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Wang, Daniel 1886 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 43 Yang, Andy 953 319 0.87 1.0 1.0 1.0
3 B 19 Moffitt, Samuel 1380 108 0.35 0.0 1.0 3.0
4 W 45 Zhang, Daniel 915 357 0.89 1.0 2.0 1.0
var = -7, PRtg=1248 1284 2.19 2.0 4.0

32 Rehansi, D P Sayuni , K=38, Elo=1064, ID=17149
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Wang, Justin Zhide 1742 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 46 Gu, Marcus Zhenbo 847 217 0.78 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -34, PRtg= 429 1295 0.86 0.0 0.0

33 Nimmakayala, Srirama, K=40, Elo= 982, ID=17185
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 W 3 Gunn, Neil J 1881 400 0.08 0.0 0.5 2.5
4 B 40 Wang, Carol Huixin 932 50 0.57 1.0 1.5 0.5
var = 16, PRtg=1472 1407 0.65 1.5 3.0

34 Wang, Tilden , K=41, Elo= 922, ID=18130
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Zhu, David Junyang 1563 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 45 Zhang, Daniel 915 7 0.51 0.0 0.0 1.0
3 B 43 Yang, Andy 953 31 0.46 0.0 0.0 1.0
4 B 38 Guo, Anne Xuduo 755 167 0.72 0.0 0.0 1.0
var = -74, PRtg= 344 1047 1.77 0.0 0.0

35 Winsor, Brian M , K=42, Elo= 867, ID=10365
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Pakenham, John 1556 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 24 Sussex, Taylor 1005 138 0.31 0.0 0.0 3.0
3 W 44 Guinto, Daniel 1017 150 0.30 0.0 0.0 1.0
4 B 18 Liang, Ting 1169 302 0.15 0.0 0.0 1.0
var = -34, PRtg= 513 1187 0.84 0.0 0.0

36 Lin, Sam , K=42, Elo= 862, ID=17060
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Hwang, Ryan 1526 400 0.08 0.5 0.5 2.5
2 W 47 Shen, Louis 717 145 0.69 1.0 1.5 2.0
3 B 25 Karlsson, Martin 1299 400 0.08 0.0 1.5 3.0
4 W 14 Tao, Junqing Jerome 1383 400 0.08 0.5 2.0 1.5
var = 46, PRtg=1233 1231 0.93 2.0 5.5

37 Han, Ethan Yichen , K=41, Elo= 943, ID=17761
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Xu, Luna Yuexiu 1403 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 27 Zhang, Tim Lifan 1231 288 0.16 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -8, PRtg= 571 1317 0.24 0.0 0.0

38 Guo, Anne Xuduo , K=44, Elo= 755, ID=18174
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Tao, Junqing Jerome 1383 400 0.08 0.0 0.0 1.5
2 W 26 Yuan, Hong 1115 360 0.10 0.0 0.0 2.0
3 B 17 Liang, Qixuan 1378 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 W 34 Wang, Tilden 922 167 0.28 1.0 1.0 0.0
var = 22, PRtg=1140 1200 0.54 1.0 1.0

39 Gu, Isaac , K=42, Elo= 854, ID=17097
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Steele, Hayden 1450 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 29 Myers, Sean 1276 400 0.08 0.0 0.0 1.5
3 W 18 Liang, Ting 1169 315 0.14 1.0 1.0 1.0
4 W 2 Park-Tamati, Philli 2061 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 25, PRtg=1321 1489 0.38 1.0 2.0

40 Wang, Carol Huixin , K=41, Elo= 932, ID=17775
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Soriano, Dante 1189 257 0.18 0.0 0.0 1.5
2 W 28 Zhang, Yaoyuan 1152 220 0.22 0.5 0.5 1.0
3 B 2 Park-Tamati, Philli 2061 400 0.08 0.0 0.5 2.0
4 W 33 Nimmakayala, Srirama 982 50 0.43 0.0 0.5 1.5
var = -16, PRtg=1132 1346 0.91 0.5 1.5

41 Gu, Claire Yuqi , K=41, Elo= 937, ID=17462
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Liang, Ting 1169 232 0.21 1.0 1.0 1.0
2 B 13 Xu, Luna Yuexiu 1403 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 W 20 Lu, Xiahan (Luna) 1318 381 0.09 0.0 1.0 2.0
4 W 17 Liang, Qixuan 1378 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 21, PRtg=1223 1317 0.46 1.0 4.0

42 Chen, Veda , K=46, Elo= 668, ID=17781
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Moffitt, Samuel 1380 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 30 Yuan, Paul 969 301 0.15 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -9, PRtg= 526 1175 0.23 0.5 1.0

43 Yang, Andy , K=40, Elo= 953, ID=16820
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Lu, Xiahan (Luna) 1318 365 0.10 0.0 0.0 2.0
2 B 31 Weng, Stephen 1272 319 0.13 0.0 0.0 2.0
3 W 34 Wang, Tilden 922 31 0.54 1.0 1.0 0.0
4 B 22 Holland, David 1244 291 0.15 0.0 1.0 2.0
var = 4, PRtg=1075 1189 0.92 1.0 2.0

44 Guinto, Daniel , K=39, Elo=1017, ID=18801
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 35 Winsor, Brian M 867 150 0.70 1.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 12, PRtg=1909 867 0.70 1.0 2.0

45 Zhang, Daniel , K=41, Elo= 915, ID=17367
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Holland, David 1244 329 0.12 0.0 0.0 2.0
2 B 34 Wang, Tilden 922 7 0.49 1.0 1.0 0.0
3 W 21 Yang, Lucas 1246 331 0.12 0.0 1.0 2.0
4 B 31 Weng, Stephen 1272 357 0.11 0.0 1.0 2.0
var = 8, PRtg=1074 1171 0.84 1.0 3.0

46 Gu, Marcus Zhenbo , K=43, Elo= 847, ID=17459
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Jiang, Patrick Di 1222 375 0.09 0.0 0.0 2.0
2 W 32 Rehansi, D P Sayuni 1064 217 0.22 1.0 1.0 0.0
3 B 26 Yuan, Hong 1115 268 0.17 1.0 2.0 2.0
4 W 12 Hwang, Ryan 1526 400 0.08 0.0 2.0 2.5
var = 60, PRtg=1316 1232 0.56 2.0 5.0

47 Shen, Louis , K=45, Elo= 717, ID=18202
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Sussex, Taylor 1005 288 0.16 1.0 1.0 3.0
2 B 36 Lin, Sam 862 145 0.31 0.0 1.0 2.0
3 W 22 Holland, David 1244 400 0.08 1.0 2.0 2.0
4 B 15 Steele, Hayden 1450 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 63, PRtg=1301 1140 0.63 2.0 6.0

48 Shen, Yifei (Ethan) , K= 0, Elo= 500, ID=0
2023 North Shore Rapid 2nd Leg, North Shore, 31/05/2023, 14/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Karlsson, Martin 1299 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 24 Sussex, Taylor 1005 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 30 Yuan, Paul 969 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 486 1091 0.24 1.0 3.0