National rating at round 4

N Name K Elo Var Per
1 Hart, Ralph 14 2264 4 2282
2 Park-Tamati, Philli 18 2061 4 1891
3 Gunn, Neil J 22 1881 4 2100
4 Liu, William Rui 24 1769 -19 1361
5 Isaac, Ceferino 25 1733 -12 1602
6 Johns, Daniel P 24 1771 -41 1349
7 Yu, Zachary 24 1754 7 2116
8 Wang, Daniel 22 1886 4 1728
9 Wang, Justin Zhide 25 1742 -18 1516
10 Zhu, David Junyang 28 1563 8 1700
11 Pakenham, John 28 1556 -14 1437
12 Hwang, Ryan 29 1526 -14 1373
13 Xu, Luna Yuexiu 31 1403 43 1737
14 Tao, Junqing Jerome 32 1383 -35 1322
15 Steele, Hayden 31 1450 31 1500
16 Soriano, Dante 36 1189 14 1488
17 Liang, Qixuan 32 1378 6 1879
18 Liang, Ting 36 1169 -58 989
19 Moffitt, Samuel 32 1380 19 1488
20 Lu, Xiahan (Luna) 33 1318 -3 1329
21 Yang, Lucas 35 1246 0 1268
22 Holland, David 35 1244 -28 1048
23 Jiang, Patrick Di 35 1222 28 1414
24 Sussex, Taylor 39 1005 20 1198
26 Yuan, Hong 37 1115 -30 1240
27 Zhang, Tim Lifan 35 1231 18 1428
28 Zhang, Yaoyuan 36 1152 -14 1225
29 Myers, Sean 34 1276 0 1394
30 Yuan, Paul 40 969 4 1181
31 Weng, Stephen 34 1272 -7 1248
32 Rehansi, D P Sayuni 38 1064 -34 429
33 Nimmakayala, Srirama 40 982 16 1472
34 Wang, Tilden 41 922 -74 344
35 Winsor, Brian M 42 867 -34 513
36 Lin, Sam 42 862 46 1233
37 Han, Ethan Yichen 41 943 -8 571
38 Guo, Anne Xuduo 44 755 22 1140
39 Gu, Isaac 42 854 25 1321
40 Wang, Carol Huixin 41 932 -16 1132
41 Gu, Claire Yuqi 41 937 21 1223
42 Chen, Veda 46 668 -9 526
43 Yang, Andy 40 953 4 1075
44 Guinto, Daniel 39 1017 12 1909
45 Zhang, Daniel 41 915 8 1074
46 Gu, Marcus Zhenbo 43 847 60 1316
47 Shen, Louis 45 717 63 1301