1 Johns, Daniel P , K=23, Elo=1810, ID=11234
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Cebes, Quice Vincent 1381 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 16 Zhang, Daniel 1270 400 0.92 1.0 1.5 1.0
3 B 11 Soriano, Dante 1524 286 0.84 1.0 2.5 2.5
4 W 26 Guo, Anne Xuduo 1069 400 0.92 1.0 3.5 2.5
5 B 3 Hwang, Ryan 1726 84 0.62 1.0 4.5 4.0
var = 7, PRtg=1688 1394 4.22 4.5 12.5

2 Jiang, Patrick Di , K=26, Elo=1662, ID=18182
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Wang, Tilden 1112 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 13 Myers, Sean 1389 273 0.83 1.0 2.0 3.5
3 B 5 Liang, Ting 1514 148 0.70 1.0 3.0 3.5
4 W 3 Hwang, Ryan 1726 64 0.41 0.0 3.0 4.0
5 W 18 Sussex, Taylor 1423 239 0.80 1.0 4.0 3.0
var = 8, PRtg=1582 1433 3.66 4.0 13.0

3 Hwang, Ryan , K=25, Elo=1726, ID=17385
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Lin, Sam 1342 384 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 18 Sussex, Taylor 1423 303 0.86 1.0 2.0 3.0
3 W 12 WCM Lourenco, Eva 1533 193 0.75 1.0 3.0 2.0
4 B 2 Jiang, Patrick Di 1662 64 0.59 1.0 4.0 4.0
5 W 1 Johns, Daniel P 1810 84 0.38 0.0 4.0 4.5
var = 13, PRtg=1639 1554 3.49 4.0 14.0

4 Xu, Luna Yuexiu , K=25, Elo=1725, ID=18065
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Jin, Kai Bo 1162 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 W 15 Barry, Jacob 1565 160 0.71 1.0 2.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 10, PRtg=2028 1364 1.63 2.5 10.0

5 Liang, Ting , K=29, Elo=1514, ID=17435
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Schrader, Gordon 1076 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 30 Han, Ethan Yichen 1082 400 0.92 1.0 2.0 0.5
3 W 2 Jiang, Patrick Di 1662 148 0.30 0.0 2.0 4.0
4 B 37 Yang, Shengxu (Mike) 1016 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 B 22 Wang, Tilden 1112 400 0.92 0.5 3.5 3.5
var = -14, PRtg=1353 1190 3.98 3.5 11.5

6 Pakenham, John , K=30, Elo=1496, ID=11903
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Guo, Anne Xuduo 1069 400 0.92 0.0 0.0 2.5
2 B 19 Cebes, Quice Vincent 1381 115 0.66 1.0 1.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 W 33 Chen, Veda 1028 400 0.92 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRtg=1284 1159 2.50 2.5 6.5

7 Yuan, Hong , K=30, Elo=1491, ID=17441
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 W 37 Yang, Shengxu (Mike) 1016 400 0.92 0.0 0.5 2.0
4 W 36 Dissanayake, W D Sri 841 400 0.92 1.0 1.5 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -24, PRtg=1028 929 1.84 1.5 4.0

8 Tao, Junqing Jerome , K=27, Elo=1634, ID=17344
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Yang, Andy 1172 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 B 23 Lin, Sam 1342 292 0.85 1.0 2.5 2.5
5 W 14 Chen, Xavier 1225 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 8, PRtg=2001 1246 2.69 3.5 10.0

9 Bremner, Mitchell , K=32, Elo=1378, ID=16647
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Rehansi, D P Sayuni 1336 42 0.56 0.0 0.0 3.0
2 W 29 Gu, Marcus Zhenbo 1117 261 0.82 0.0 0.0 2.0
3 B 21 Yuan, Paul 1269 109 0.65 0.5 0.5 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -48, PRtg= 876 1241 2.03 0.5 1.5

10 Nimmakayala, Srirama, K=30, Elo=1475, ID=17185
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.5 2.5

11 Soriano, Dante , K=29, Elo=1524, ID=17433
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Gu, Marcus Zhenbo 1117 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 37 Yang, Shengxu (Mike) 1016 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 1 Johns, Daniel P 1810 286 0.16 0.0 2.0 4.5
4 B 18 Sussex, Taylor 1423 101 0.64 0.0 2.0 3.0
5 W 19 Cebes, Quice Vincent 1381 143 0.69 0.5 2.5 3.0
var = -23, PRtg=1251 1349 3.33 2.5 9.5

12 WCM Lourenco, Eva , K=29, Elo=1533, ID=15977
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Gu, Isaac 1103 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 28 Rehansi, D P Sayuni 1336 197 0.75 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Hwang, Ryan 1726 193 0.25 0.0 2.0 4.0
4 W 22 Wang, Tilden 1112 400 0.92 0.0 2.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -23, PRtg=1219 1319 2.84 2.0 9.0

13 Myers, Sean , K=32, Elo=1389, ID=16509
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Gu, Claire Yuqi 1133 256 0.81 1.0 1.0 1.5
2 B 2 Jiang, Patrick Di 1662 273 0.17 0.0 1.0 4.0
3 W 28 Rehansi, D P Sayuni 1336 53 0.57 1.0 2.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 B 26 Guo, Anne Xuduo 1069 320 0.87 1.0 3.5 2.5
var = 19, PRtg=1430 1300 2.42 3.5 10.0

14 Chen, Xavier , K=35, Elo=1225, ID=17668
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Chen, Veda 1028 197 0.75 1.0 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 W 26 Guo, Anne Xuduo 1069 156 0.71 0.0 1.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
5 B 8 Tao, Junqing Jerome 1634 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = -17, PRtg=1108 1244 1.54 2.5 9.0

15 Barry, Jacob , K=28, Elo=1565, ID=15626
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Liu, Vincent 1005 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 4 Xu, Luna Yuexiu 1725 160 0.29 0.0 1.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -6, PRtg=1286 1365 1.21 2.5 9.0

16 Zhang, Daniel , K=34, Elo=1270, ID=17367
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 1 Johns, Daniel P 1810 400 0.08 0.0 0.5 4.5
3 B 31 Gu, Isaac 1103 167 0.72 0.5 1.0 2.0
4 B 19 Cebes, Quice Vincent 1381 111 0.35 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -20, PRtg=1036 1431 1.15 1.0 4.0

17 Yang, Lucas , K=30, Elo=1464, ID=16768
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Shen, Yifei (Ethan) 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 W 31 Gu, Isaac 1103 361 0.90 1.0 2.0 2.0
5 W 29 Gu, Marcus Zhenbo 1117 347 0.89 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1859 1073 2.71 3.0 8.0

18 Sussex, Taylor , K=31, Elo=1423, ID=18242
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Dissanayake, W D Sri 841 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 W 3 Hwang, Ryan 1726 303 0.14 0.0 1.0 4.0
3 B 29 Gu, Marcus Zhenbo 1117 306 0.86 1.0 2.0 2.0
4 W 11 Soriano, Dante 1524 101 0.36 1.0 3.0 2.5
5 B 2 Jiang, Patrick Di 1662 239 0.20 0.0 3.0 4.0
var = 16, PRtg=1396 1374 2.48 3.0 10.0

19 Cebes, Quice Vincent, K=32, Elo=1381, ID=15861
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Johns, Daniel P 1810 400 0.08 0.5 0.5 4.5
2 W 6 Pakenham, John 1496 115 0.34 0.0 0.5 2.5
3 B 32 Gu, Claire Yuqi 1133 248 0.81 1.0 1.5 1.5
4 W 16 Zhang, Daniel 1270 111 0.65 1.0 2.5 1.0
5 B 11 Soriano, Dante 1524 143 0.31 0.5 3.0 2.5
var = 26, PRtg=1416 1447 2.19 3.0 8.0

20 Aditya Manoharan , K= 0, Elo=1210, ID=0
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 32 Gu, Claire Yuqi 1133 77 0.61 0.5 0.5 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=1017 1133 0.61 0.5 2.0

21 Yuan, Paul , K=34, Elo=1269, ID=17199
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 W 9 Bremner, Mitchell 1378 109 0.35 0.5 1.0 0.5
4 B 28 Rehansi, D P Sayuni 1336 67 0.41 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -10, PRtg=1059 1357 0.76 1.0 3.5

22 Wang, Tilden , K=37, Elo=1112, ID=18130
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Jiang, Patrick Di 1662 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 35 Shen, Yifei (Ethan) 999 113 0.65 1.0 1.0 1.0
3 B 33 Chen, Veda 1028 84 0.62 1.0 2.0 1.5
4 B 12 WCM Lourenco, Eva 1533 400 0.08 1.0 3.0 2.0
5 W 5 Liang, Ting 1514 400 0.08 0.5 3.5 3.5
var = 74, PRtg=1428 1347 1.51 3.5 9.5

23 Lin, Sam , K=33, Elo=1342, ID=17060
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Hwang, Ryan 1726 384 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 31 Gu, Isaac 1103 239 0.80 0.5 0.5 2.0
3 B 35 Shen, Yifei (Ethan) 999 343 0.88 1.0 1.5 1.0
4 W 8 Tao, Junqing Jerome 1634 292 0.15 0.0 1.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = -13, PRtg=1170 1366 1.92 2.5 6.0

24 Jin, Kai Bo , K=-2147483648, Elo=1162, ID=17202
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Xu, Luna Yuexiu 1725 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 36 Dissanayake, W D Sri 841 321 0.87 1.0 1.0 0.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -214748368, PRtg=1303 1283 0.95 1.5 5.5

25 Schrader, Gordon , K=38, Elo=1076, ID=18262
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Liang, Ting 1514 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 33 Chen, Veda 1028 48 0.57 0.0 0.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -23, PRtg= 433 1271 0.65 0.0 0.0

26 Guo, Anne Xuduo , K=38, Elo=1069, ID=18174
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Pakenham, John 1496 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 14 Chen, Xavier 1225 156 0.29 1.0 2.5 2.5
4 B 1 Johns, Daniel P 1810 400 0.08 0.0 2.5 4.5
5 W 13 Myers, Sean 1389 320 0.13 0.0 2.5 3.5
var = 53, PRtg=1435 1480 0.58 2.5 10.0

27 Yang, Andy , K=36, Elo=1172, ID=16820
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Tao, Junqing Jerome 1634 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 38 Lau, Great Boyou 1373 201 0.24 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -11, PRtg= 504 1504 0.32 1.0 1.0

28 Rehansi, D P Sayuni , K=33, Elo=1336, ID=17149
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Bremner, Mitchell 1378 42 0.44 1.0 1.0 0.5
2 B 12 WCM Lourenco, Eva 1533 197 0.25 0.0 1.0 2.0
3 B 13 Myers, Sean 1389 53 0.43 0.0 1.0 3.5
4 W 21 Yuan, Paul 1269 67 0.59 1.0 2.0 1.0
5 W 37 Yang, Shengxu (Mike) 1016 320 0.87 1.0 3.0 2.0
var = 13, PRtg=1329 1317 2.58 3.0 8.0

29 Gu, Marcus Zhenbo , K=37, Elo=1117, ID=17459
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Soriano, Dante 1524 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 9 Bremner, Mitchell 1378 261 0.18 1.0 1.0 0.5
3 W 18 Sussex, Taylor 1423 306 0.14 0.0 1.0 3.0
4 W 32 Gu, Claire Yuqi 1133 16 0.48 1.0 2.0 1.5
5 B 17 Yang, Lucas 1464 347 0.11 0.0 2.0 3.0
var = 37, PRtg=1183 1384 0.99 2.0 6.0

30 Han, Ethan Yichen , K=38, Elo=1082, ID=17761
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 5 Liang, Ting 1514 400 0.08 0.0 0.5 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -4, PRtg= 636 1514 0.08 0.5 2.5

31 Gu, Isaac , K=37, Elo=1103, ID=17097
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 WCM Lourenco, Eva 1533 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 B 23 Lin, Sam 1342 239 0.20 0.5 0.5 2.5
3 W 16 Zhang, Daniel 1270 167 0.28 0.5 1.0 1.0
4 B 17 Yang, Lucas 1464 361 0.10 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 11, PRtg=1068 1402 0.66 2.0 4.5

32 Gu, Claire Yuqi , K=37, Elo=1133, ID=17462
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Myers, Sean 1389 256 0.19 0.0 0.0 3.5
2 W 20 Aditya Manoharan 1210 77 0.39 0.5 0.5 0.5
3 W 19 Cebes, Quice Vincent 1381 248 0.19 0.0 0.5 3.0
4 B 29 Gu, Marcus Zhenbo 1117 16 0.52 0.0 0.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -30, PRtg= 896 1274 1.29 1.5 3.0

33 Chen, Veda , K=39, Elo=1028, ID=17781
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Chen, Xavier 1225 197 0.25 0.0 0.0 2.5
2 B 25 Schrader, Gordon 1076 48 0.43 1.0 1.0 0.0
3 W 22 Wang, Tilden 1112 84 0.38 0.0 1.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
5 B 6 Pakenham, John 1496 400 0.08 0.0 1.5 2.5
var = -4, PRtg=1066 1227 1.14 1.5 5.0

34 Liu, Vincent , K= 0, Elo=1005, ID=18015
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Barry, Jacob 1565 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 494 1565 0.08 0.5 2.0

35 Shen, Yifei (Ethan) , K=40, Elo= 999, ID=18970
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Yang, Lucas 1464 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 22 Wang, Tilden 1112 113 0.35 0.0 0.0 3.5
3 W 23 Lin, Sam 1342 343 0.12 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 38 Lau, Great Boyou 1373 374 0.10 0.0 1.0 2.0
var = -24, PRtg= 386 1323 0.65 1.0 2.0

36 Dissanayake, W D Sri, K=43, Elo= 841, ID=17220
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Sussex, Taylor 1423 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 24 Jin, Kai Bo 1162 321 0.13 0.0 0.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 B 7 Yuan, Hong 1491 400 0.08 0.0 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -13, PRtg= 472 1359 0.29 0.5 1.5

37 Yang, Shengxu (Mike), K= 0, Elo=1016, ID=0
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 11 Soriano, Dante 1524 400 0.08 0.0 1.0 2.5
3 B 7 Yuan, Hong 1491 400 0.08 1.0 2.0 1.5
4 W 5 Liang, Ting 1514 400 0.08 0.0 2.0 3.5
5 B 28 Rehansi, D P Sayuni 1336 320 0.13 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1137 1466 0.37 2.0 8.0

38 Lau, Great Boyou , K=32, Elo=1373, ID=17669
Spring B-Grade, Auckland, 13/09/2023, 25/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 27 Yang, Andy 1172 201 0.76 1.0 1.0 1.0
5 W 35 Shen, Yifei (Ethan) 999 374 0.90 1.0 2.0 1.0
var = 10, PRtg=1851 1086 1.66 2.0 3.0