National rating at round 5

N Name K Elo Var Per
1 Johns, Daniel P 23 1810 7 1688
2 Jiang, Patrick Di 26 1662 8 1582
3 Hwang, Ryan 25 1726 13 1639
4 Xu, Luna Yuexiu 25 1725 10 2028
5 Liang, Ting 29 1514 -14 1353
6 Pakenham, John 30 1496 -15 1284
7 Yuan, Hong 30 1491 -24 1028
8 Tao, Junqing Jerome 27 1634 8 2001
9 Bremner, Mitchell 32 1378 -48 876
10 Nimmakayala, Srirama 30 1475 0 0
11 Soriano, Dante 29 1524 -23 1251
12 WCM Lourenco, Eva 29 1533 -23 1219
13 Myers, Sean 32 1389 19 1430
14 Chen, Xavier 35 1225 -17 1108
15 Barry, Jacob 28 1565 -6 1286
16 Zhang, Daniel 34 1270 -20 1036
17 Yang, Lucas 30 1464 9 1859
18 Sussex, Taylor 31 1423 16 1396
19 Cebes, Quice Vincent 32 1381 26 1416
21 Yuan, Paul 34 1269 -10 1059
22 Wang, Tilden 37 1112 74 1428
23 Lin, Sam 33 1342 -13 1170
25 Schrader, Gordon 38 1076 -23 433
26 Guo, Anne Xuduo 38 1069 53 1435
27 Yang, Andy 36 1172 -11 504
28 Rehansi, D P Sayuni 33 1336 13 1329
29 Gu, Marcus Zhenbo 37 1117 37 1183
30 Han, Ethan Yichen 38 1082 -4 636
31 Gu, Isaac 37 1103 11 1068
32 Gu, Claire Yuqi 37 1133 -30 896
33 Chen, Veda 39 1028 -4 1066
35 Shen, Yifei (Ethan) 40 999 -24 386
36 Dissanayake, W D Sri 43 841 -13 472
38 Lau, Great Boyou 32 1373 10 1851