National rating at round 8

N Name K Elo Var Per
2 FM Ang, Alphaeus Wei Er 11 2450 1 2227
3 FM McLaren, Leonard 14 2251 -11 1917
4 Mao, Daqi 17 2148 -14 1892
5 CM Tang, Hao 16 2186 6 1990
6 Lee, Miles 24 1780 79 1991
7 WCM Ning, Isabelle Yixua 17 2124 10 2039
8 CM Cilia Vincenti, Davi 17 2124 -8 1850
9 Yu, Zachary 20 1988 0 1799
10 Park-Tamati, Philli 19 2042 19 2023
11 Cummings, Nick 17 2128 -61 1483
12 Metge, J. Nigel 17 2118 -78 1297
13 Wright, Caleb 21 1933 -42 1562
14 Liu, William Rui 17 2105 -10 1825
15 WCM Braganza, Nadia 20 1970 6 1781
16 CM Nagorski, Alex 19 2014 48 2039
17 Johns, Daniel P 23 1812 -69 1312
18 Malcolm, Leo 24 1791 29 1805
20 Gilmour, Mark 24 1754 -58 1402
21 Zhu, David Junyang 22 1866 2 1671
22 McDonald, Duncan 24 1784 22 1762
23 Ha, Timothy Huy Minh 22 1897 -31 1555
24 De Guzman, Jessie 22 1871 -37 1579
25 Burgess, Ken 28 1557 -70 988
26 Chang, Yolanda 23 1819 14 1747
27 Wang, Justin Zhide 22 1900 -4 1684
28 Po`e-Tofaeono, Hunte 23 1830 -34 1490
29 Po`e-Tofaeono, Grays 24 1771 24 1701
30 Sun, Wanyao Sarah 24 1774 -26 1524
31 Gan, Emily Cathay 22 1852 -24 1548
32 Malcolm, Aidan 24 1791 -2 1591
33 Preeyansh Roul 23 1806 -5 1650
34 Zhang, Charles 26 1679 3 1516
35 Yue, Annie 27 1611 5 1483
36 Mukkattu, Philip 26 1673 -16 1435
37 Baker, Ilias Angelo 29 1529 99 1821
38 Lu, Xiahan (Luna) 27 1645 51 1681
39 Jiang, Patrick Di 26 1662 39 1666
40 Xu, Luna Yuexiu 26 1697 -13 1478
41 Tao, Junqing Jerome 27 1634 5 1508
42 Chen, Anderson 28 1564 28 1540
43 Holdo, Karl 24 1754 24 1695
44 Mei, Zihan 32 1359 109 1676
45 Powlesland, Brogan 27 1628 35 1598
46 Hooton, Barry R 28 1578 -36 1207
47 Ng, Lok Jim (Lauren) 30 1485 24 1426
48 Uta`i, Roy 29 1516 12 1342
49 Wilson, Dion 27 1611 46 1691
50 Rowe, Abigail 31 1412 0 1282
51 Meng, Harrison Xiang 33 1309 26 1390