National rating at round 6

N Name K Elo Var Per
1 Krstev, Antonio 20 1999 -12 1593
2 Gunn, Neil J 21 1902 -19 1223
3 Isaac, Ceferino 23 1808 -60 1153
4 Johns, Daniel P 23 1834 -44 1400
5 WCM Ning, Isabelle Yixua 21 1940 -29 1516
6 Tang, Hao 24 1791 22 2320
7 Wang, Daniel 31 1431 59 1309
8 Zhang, Kendrick Boto 25 1741 43 1889
9 Wang, Justin Zhide 28 1574 25 1554
10 Soriano, Dante 35 1232 -17 1042
11 Liu, William Rui 30 1493 24 1332
12 Yu, Zachary 29 1531 -17 948
13 Barnett-Harris, Luca 31 1422 -9 1266
14 Zhu, David Junyang 32 1398 -16 1116
16 Chen, Anderson 34 1255 34 1347
17 Somaraju, Sai Vivan 33 1310 33 1838
20 Sun, Wanyao Sarah 39 1048 -23 854
21 Zhang, Tim Lifan 38 1087 -68 818
22 Cebes, Quice Vincent 35 1205 -28 0
23 Wang, Cherry Ruichen 40 957 -32 0
24 Nimmakayala, Srirama 42 861 -13 874
25 Sun, Taoran Ethan 43 849 -17 968
26 Zhang, Yaoyuan 37 1123 56 1536
27 Somaraju, Jathin Nan 47 647 75 1086
28 Winsor, Brian M 40 980 -68 948
29 Moffitt, Samuel 40 952 -8 874
30 Liang, Qixuan 43 804 90 1320
31 Gu, Claire Yuqi 46 693 9 987
32 Wang, Ruitong 46 652 -41 547
33 Gu, Marcus Zhenbo 49 529 -44 251
34 Zhang, Daniel 49 520 59 1391