National rating at round 7

N Name K Elo Var Per
1 Metge, J. Nigel 23 1847 5 1707
2 Park-Tamati, Philli 18 2065 4 1932
3 Gunn, Neil J 21 1916 -29 1078
4 Yu, Zachary 22 1885 11 1735
5 Liu, William Rui 21 1908 46 2465
6 Johns, Daniel P 23 1829 -23 1516
7 Isaac, Ceferino 21 1918 -25 1393
8 WCM Braganza, Nadia 23 1838 21 1747
9 Li, Allen 21 1901 11 1750
10 Wang, Justin Zhide 22 1875 -2 1646
11 Ha, Timothy Huy Minh 23 1812 -7 1395
12 Xu, Luna Yuexiu 26 1668 -8 1454
13 Barnett-Harris, Luca 24 1769 -14 1462
14 Li, Andrew 23 1839 -5 1277
15 Lu, Xiahan (Luna) 30 1480 -3 1314
16 Pakenham, John 28 1551 -34 829
17 Soriano, Dante 29 1545 -6 1388
18 Hwang, Ryan 26 1655 21 1631
19 Holland, David 28 1576 36 1211
20 Jiang, Patrick Di 28 1600 22 1408
21 Zhang, Yaoyuan 29 1515 9 733
22 Liang, Ting 30 1478 3 765
23 Thomas, Isambard 27 1617 16 1695
24 Yuan, Hong 31 1406 31 1541
25 WCM Lourenco, Eva 28 1564 -20 1326
26 Myers, Sean 31 1414 -22 1172
27 Tao, Junqing Jerome 30 1465 93 1708
28 Zhang, Tim Lifan 31 1430 -15 1263
29 Barry, Jacob 30 1465 -15 926
30 Sussex, Taylor 32 1368 10 1409
31 Weng, Stephen 32 1389 -58 777
32 Winsor, Brian M 37 1116 -7 956
33 Yuan, Paul 37 1129 -11 620
34 Chen, Veda 41 918 -49 0
35 Lin, Sam 34 1289 24 782
36 Rehansi, D P Sayuni 36 1196 14 1283
37 Wang, Carol Huixin 37 1127 -37 907
38 Gu, Claire Yuqi 38 1088 -11 1155
39 Dissanayake, W D Sri 43 829 13 537
40 Ng, Matthias 34 1300 -44 860
41 Chen, Xavier 37 1111 41 1359
42 Zhang, Daniel 38 1069 -8 1036
43 Gu, Isaac 39 1019 -12 463
44 Xiao, Harrison D 39 1013 55 1209
45 Gu, Marcus Zhenbo 39 1011 31 1186
46 Wang, Tilden 42 881 42 1084
48 Guo, Anne 43 808 26 914
50 Balakeyan, Raj 22 1852 -15 1387
51 Somaraju, Sai Vivan 26 1657 -18 1239
52 Nimmakayala, Srirama 29 1503 -12 614
53 Somaraju, Jathin Nan 39 1036 0 0