National rating at round 11

N Name K Elo Var Per
1 Lu, Xiahan (Luna) 27 1645 -22 1227
2 Liang, Qixuan 25 1712 7 1900
3 Jiang, Patrick Di 28 1600 22 1514
4 Hwang, Ryan 25 1746 -2 1573
5 Xu, Luna Yuexiu 26 1697 -16 1403
6 Tao, Junqing Jerome 27 1630 -27 1360
7 Pakenham, John 29 1506 38 1477
8 Holland, David 28 1583 -36 1327
9 Yuan, Hong 31 1433 -3 1209
10 Soriano, Dante 29 1535 -72 1161
11 Liang, Ting 30 1485 30 1447
12 Chen, Xavier 35 1231 10 856
13 Zhang, Yaoyuan 28 1555 3 1433
14 Myers, Sean 32 1390 32 1367
15 Yang, Lucas 30 1499 -69 1223
17 Sussex, Taylor 31 1440 -15 1278
18 Nimmakayala, Srirama 30 1460 18 1419
19 Zhang, Tim Lifan 31 1411 -28 1047
20 Yuan, Paul 37 1126 19 1266
21 Lin, Sam 32 1359 6 1282
22 Schrader, Gordon 37 1137 48 1191
24 Guo, Anne Xuduo 40 981 32 1194
25 Wang, Tilden 40 999 124 1286
26 Rehansi, D P Sayuni 33 1343 -53 814
27 Winsor, Brian M 37 1144 -63 854
28 Chen, Veda 42 0 -122 508
29 Gu, Claire Yuqi 37 1109 -48 1016
30 Zhang, Daniel 38 1056 -4 946
31 Wang, Carol Huixin 37 1142 48 1198
32 Gu, Marcus Zhenbo 40 992 132 1243
33 Gu, Isaac 39 1023 55 1116
34 Yang, Andy 35 1214 25 1240
35 Weng, Stephen 34 1273 -99 409
40 Cebes, Quice Vincent 32 1381 -32 1216