National rating at round 6

N Name K Elo Var Per
1 Park-Tamati, Philli 19 2042 2 1937
2 CM Zhang, Kendrick Boto 18 2068 4 2058
3 Johns, Daniel P 23 1812 0 1633
4 Isaac, Ceferino 22 1897 -7 1610
5 Wang, Justin Zhide 22 1900 13 1855
6 Ha, Timothy Huy Minh 22 1897 -29 1280
7 Somaraju, Sai Vivan 27 1636 11 1540
8 Xu, Luna Yuexiu 26 1697 13 1623
9 Lu, Xiahan (Luna) 27 1645 19 1596
10 Tao, Junqing Jerome 27 1630 5 1496
11 Hwang, Ryan 25 1746 -23 1344
12 Jiang, Patrick Di 28 1600 -14 1389
13 Holland, David 28 1583 -11 1373
14 Soriano, Dante 29 1535 -6 1362
15 Pakenham, John 29 1506 78 1734
16 Liang, Ting 30 1485 21 1354
17 Zhang, Yaoyuan 28 1555 -11 1325
18 Yuan, Hong 31 1433 25 1423
19 Myers, Sean 32 1390 3 1401
20 Yang, Lucas 30 1499 -30 896
21 Barry, Jacob 30 1465 18 1421
22 Karlsson, Martin 34 1299 17 1368
23 Sussex, Taylor 31 1440 -6 1299
24 Zhang, Tim Lifan 31 1411 -22 1171
25 Nimmakayala, Srirama 30 1460 12 1173
26 Cebes, Quice Vincent 32 1397 -16 1165
27 Schrader, Gordon 37 1137 -41 927
28 Yuan, Paul 37 1126 33 1208
29 Winsor, Brian M 37 1144 -59 918
30 Guo, Anne Xuduo 40 981 12 987
31 Wang, Tilden 40 999 44 1158
32 Rehansi, D P Sayuni 33 1343 0 1091
33 Lin, Sam 32 1359 -10 1048
34 Chen, Veda 42 879 25 1073
35 Gu, Claire Yuqi 37 1109 -15 1016
36 Weng, Stephen 34 1273 -75 990
37 Zhang, Daniel 38 1056 65 1395
38 Wang, Carol Huixin 37 1142 26 1182
39 Gu, Isaac 39 1023 -16 986
40 Ng, Matthias 34 1257 -20 1171
41 Yang, Andy 35 1214 -38 1051
42 Somaraju, Jathin Nan 38 1066 23 1089
43 Gu, Marcus Zhenbo 40 992 16 1121
48 Guinto, Daniel 39 1017 0 0
49 Gunn, Neil J 22 1886 2 2124