1 Jin, Kai Bo , K=40, Elo= 971, ID=17202
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Burton, Sam 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 16 Zhang, Arthur Xuanha 632 339 0.88 1.0 2.0 3.0
3 B 12 Chen, Ryan Yueyan 729 242 0.80 1.0 3.0 4.0
4 W 8 Gu, Isaac 805 166 0.72 1.0 4.0 5.0
5 B 9 Hou, Lucas 777 194 0.75 1.0 5.0 4.0
6 W 2 Lau, Great Boyou 934 37 0.55 1.0 6.0 4.5
var = 56, PRtg=1446 646 4.62 6.0 21.0

2 Lau, Great Boyou , K=41, Elo= 934, ID=17669
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Dai, Ivan 0 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 15 Zhu, Henson Hanyu 658 276 0.83 0.5 1.5 4.5
3 W 46 Wang, Noah 0 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 W 14 Gu, Marcus Zhenbo 675 259 0.82 1.0 3.5 4.0
5 B 10 Gu, Claire Yuqi 751 183 0.74 1.0 4.5 4.5
6 B 1 Jin, Kai Bo 971 37 0.45 0.0 4.5 6.0
var = -8, PRtg= 702 509 4.68 4.5 17.5

3 Xiao, Harrison D , K=41, Elo= 932, ID=16536
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Dai, Victoria 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 18 Zhou, Jonathan 595 337 0.88 1.0 2.0 3.0
3 B 14 Gu, Marcus Zhenbo 675 257 0.82 0.0 2.0 4.0
4 W 20 Kong, Kyle Xiang Di 340 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 16 Zhang, Arthur Xuanha 632 300 0.85 1.0 4.0 3.0
6 W 8 Gu, Isaac 805 127 0.67 0.0 4.0 5.0
var = -45, PRtg= 633 508 5.06 4.0 16.0

4 Wang, Tilden , K=42, Elo= 900, ID=18130
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Gallagher, Callum 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 17 Chen, Ryan 598 302 0.85 1.0 2.0 3.0
3 W 9 Hou, Lucas 777 123 0.67 0.0 2.0 4.0
4 B 32 Jiang, Charlie 0 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 13 Zhou, Kevin 718 182 0.74 1.0 4.0 3.0
6 B 11 Chen, Rex Xiaoyu 745 155 0.71 0.0 4.0 5.0
var = -34, PRtg= 598 473 4.81 4.0 16.0

5 Chen, Xavier , K=42, Elo= 866, ID=17668
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Guo, Jaydy 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 32 Jiang, Charlie 0 400 0.92 0.0 1.0 3.5
3 B 10 Gu, Claire Yuqi 751 115 0.66 0.0 1.0 4.5
4 W 38 Moolman, Nate 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 39 Smith, Kyle Janos 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 34 Leung, Daniel 0 400 0.92 0.5 3.5 3.5
var = -76, PRtg= 182 125 5.26 3.5 11.5

6 Han, Ethan Yichen , K=43, Elo= 847, ID=17761
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Huang, Shawn 0 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 36 Liu, Eric Jianchi 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 11 Chen, Rex Xiaoyu 745 102 0.64 1.0 3.0 5.0
4 B 9 Hou, Lucas 777 70 0.60 0.0 3.0 4.0
5 W 14 Gu, Marcus Zhenbo 675 172 0.73 1.0 4.0 4.0
6 B 12 Chen, Ryan Yueyan 729 118 0.66 1.0 5.0 4.0
var = 22, PRtg= 761 488 4.47 5.0 18.0

7 Zhou, Neil , K=43, Elo= 832, ID=18043
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Jiang, Charlie 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 31 Huang, Shawn 0 400 0.92 1.0 1.0 0.5
3 B 36 Liu, Eric Jianchi 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 34 Leung, Daniel 0 400 0.92 0.0 2.0 3.5
5 W 15 Zhu, Henson Hanyu 658 174 0.73 0.0 2.0 4.5
6 B 47 Wei, Melody 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = -99, PRtg= 110 110 5.33 3.0 10.0

8 Gu, Isaac , K=43, Elo= 805, ID=17097
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Leung, Billy 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 45 Wang, Hugh 0 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 13 Zhou, Kevin 718 87 0.62 1.0 3.0 3.0
4 B 1 Jin, Kai Bo 971 166 0.28 0.0 3.0 6.0
5 W 18 Zhou, Jonathan 595 210 0.77 1.0 4.0 3.0
6 B 3 Xiao, Harrison D 932 127 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 52, PRtg= 809 536 3.84 5.0 18.0

9 Hou, Lucas , K= 0, Elo= 777, ID=18623
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Leung, Daniel 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 47 Wei, Melody 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 4 Wang, Tilden 900 123 0.33 1.0 3.0 4.0
4 W 6 Han, Ethan Yichen 847 70 0.40 1.0 4.0 5.0
5 W 1 Jin, Kai Bo 971 194 0.25 0.0 4.0 6.0
6 B 15 Zhu, Henson Hanyu 658 119 0.66 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg= 688 563 3.48 4.0 18.0

10 Gu, Claire Yuqi , K=44, Elo= 751, ID=17462
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Li, Bohan Brian 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 46 Wang, Noah 0 400 0.92 0.5 1.5 4.0
3 W 5 Chen, Xavier 866 115 0.34 1.0 2.5 3.5
4 B 15 Zhu, Henson Hanyu 658 93 0.63 1.0 3.5 4.5
5 W 2 Lau, Great Boyou 934 183 0.26 0.0 3.5 4.5
6 B 13 Zhou, Kevin 718 33 0.55 1.0 4.5 3.0
var = 40, PRtg= 722 529 3.62 4.5 16.5

11 Chen, Rex Xiaoyu , K=45, Elo= 745, ID=18418
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Liu, Yuhan Mia 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 49 Zhang, Rico 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 6 Han, Ethan Yichen 847 102 0.36 0.0 2.0 5.0
4 W 43 Taylor, Timothy 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 34 Leung, Daniel 0 400 0.92 1.0 4.0 3.5
6 W 4 Wang, Tilden 900 155 0.29 1.0 5.0 4.0
var = 32, PRtg= 564 291 4.33 5.0 17.0

12 Chen, Ryan Yueyan , K=45, Elo= 729, ID=18426
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Moolman, Nate 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 48 Wood, Beau 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 1 Jin, Kai Bo 971 242 0.20 0.0 2.0 6.0
4 B 35 Li, Bohan Brian 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 49 Zhang, Rico 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 6 Han, Ethan Yichen 847 118 0.34 0.0 4.0 5.0
var = -9, PRtg= 428 303 4.22 4.0 16.0

13 Zhou, Kevin , K=45, Elo= 718, ID=18071
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Smith, Kyle Janos 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 51 Zhao, York 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 8 Gu, Isaac 805 87 0.38 0.0 2.0 5.0
4 W 45 Wang, Hugh 0 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 4 Wang, Tilden 900 182 0.26 0.0 3.0 4.0
6 W 10 Gu, Claire Yuqi 751 33 0.45 0.0 3.0 4.5
var = -36, PRtg= 409 409 3.85 3.0 14.0

14 Gu, Marcus Zhenbo , K=46, Elo= 675, ID=17459
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Smith, Luke James 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 50 Zhao, Felix 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Xiao, Harrison D 932 257 0.18 1.0 3.0 4.0
4 B 2 Lau, Great Boyou 934 259 0.18 0.0 3.0 4.5
5 B 6 Han, Ethan Yichen 847 172 0.27 0.0 3.0 5.0
6 W 36 Liu, Eric Jianchi 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 28, PRtg= 577 452 3.39 4.0 16.0

15 Zhu, Henson Hanyu , K=46, Elo= 658, ID=16850
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Smith, Ryan Keith 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Lau, Great Boyou 934 276 0.17 0.5 1.5 4.5
3 B 32 Jiang, Charlie 0 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 W 10 Gu, Claire Yuqi 751 93 0.37 0.0 2.5 4.5
5 B 7 Zhou, Neil 832 174 0.27 1.0 3.5 3.0
6 W 9 Hou, Lucas 777 119 0.34 1.0 4.5 4.0
var = 69, PRtg= 742 549 2.99 4.5 15.5

16 Zhang, Arthur Xuanha, K=47, Elo= 632, ID=18206
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Smith, Tina Rochelle 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 1 Jin, Kai Bo 971 339 0.12 0.0 1.0 6.0
3 W 38 Moolman, Nate 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 47 Wei, Melody 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 3 Xiao, Harrison D 932 300 0.15 0.0 3.0 4.0
6 B 35 Li, Bohan Brian 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -42, PRtg= 317 317 3.95 3.0 13.0

17 Chen, Ryan , K=48, Elo= 598, ID=18189
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Taylor, Timothy 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 4 Wang, Tilden 900 302 0.15 0.0 1.0 4.0
3 B 41 Smith, Ryan Keith 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 49 Zhang, Rico 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 B 40 Smith, Luke James 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 46 Wang, Noah 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -82, PRtg= 150 150 4.75 3.0 12.0

18 Zhou, Jonathan , K=48, Elo= 595, ID=18133
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Wang, George 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 3 Xiao, Harrison D 932 337 0.12 0.0 1.0 4.0
3 W 40 Smith, Luke James 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 50 Zhao, Felix 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 8 Gu, Isaac 805 210 0.23 0.0 3.0 5.0
6 W 43 Taylor, Timothy 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -48, PRtg= 290 290 4.03 3.0 13.0

19 Han, Eddie Yixuan , K=50, Elo= 490, ID=18185
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Wang, Hugh 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 34 Leung, Daniel 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 B 31 Huang, Shawn 0 400 0.92 1.0 1.0 0.5
4 B 46 Wang, Noah 0 400 0.92 0.5 1.5 4.0
5 W 25 Ahern, Helio 0 400 0.92 1.0 2.5 1.5
6 W 32 Jiang, Charlie 0 400 0.92 0.0 2.5 3.5
var = -150, PRtg= 0 0 5.52 2.5 7.5

20 Kong, Kyle Xiang Di , K=53, Elo= 340, ID=17760
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Wang, Noah 0 340 0.88 0.0 0.0 4.0
2 B 33 Leung, Billy 0 340 0.88 1.0 1.0 3.0
3 W 44 Wang, George 0 340 0.88 1.0 2.0 3.5
4 B 3 Xiao, Harrison D 932 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 47 Wei, Melody 0 340 0.88 1.0 3.0 2.0
6 B 49 Zhang, Rico 0 340 0.88 0.0 3.0 4.0
var = -79, PRtg= 155 155 4.48 3.0 11.0

21 Zhang, Yunze , K=53, Elo= 329, ID=18620
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Wei, Melody 0 329 0.88 0.0 0.0 2.0
2 W 37 Liu, Yuhan Mia 0 329 0.88 1.0 1.0 1.0
3 B 43 Taylor, Timothy 0 329 0.88 0.0 1.0 4.0
4 B 39 Smith, Kyle Janos 0 329 0.88 0.0 1.0 2.0
5 W 41 Smith, Ryan Keith 0 329 0.88 1.0 2.0 2.0
6 W 44 Wang, George 0 329 0.88 0.0 2.0 3.5
var = -175, PRtg= 0 0 5.28 2.0 7.0

22 Li, Ryan Xinyang , K=53, Elo= 319, ID=18178
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Wood, Beau 0 319 0.87 0.0 0.0 2.0
2 B 35 Li, Bohan Brian 0 319 0.87 0.0 0.0 4.0
3 W 50 Zhao, Felix 0 319 0.87 0.0 0.0 3.0
4 B 27 Dai, Ivan 0 319 0.87 1.0 1.0 0.5
5 B 38 Moolman, Nate 0 319 0.87 1.0 2.0 1.0
6 W 40 Smith, Luke James 0 319 0.87 1.0 3.0 2.0
var = -117, PRtg= 0 0 5.22 3.0 6.0

23 Chen, Kinsley , K=55, Elo= 243, ID=18068
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 Zhang, Rico 0 243 0.80 0.0 0.0 4.0
2 W 39 Smith, Kyle Janos 0 243 0.80 1.0 1.0 2.0
3 B 47 Wei, Melody 0 243 0.80 0.0 1.0 2.0
4 W 28 Dai, Victoria 0 243 0.80 1.0 2.0 2.0
5 B 43 Taylor, Timothy 0 243 0.80 0.0 2.0 4.0
6 W 26 Burton, Sam 0 243 0.80 0.0 2.0 3.0
var = -154, PRtg= 0 0 4.80 2.0 8.0

24 Zhang, Lucas , K=56, Elo= 200, ID=17445
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 Zhao, Felix 0 200 0.76 0.0 0.0 3.0
2 B 38 Moolman, Nate 0 200 0.76 0.0 0.0 1.0
3 W 33 Leung, Billy 0 200 0.76 0.0 0.0 3.0
4 B 48 Wood, Beau 0 200 0.76 0.0 0.0 2.0
5 W 31 Huang, Shawn 0 200 0.76 1.0 1.0 0.5
6 B 41 Smith, Ryan Keith 0 200 0.76 0.0 1.0 2.0
var = -202, PRtg= 0 0 4.56 1.0 2.0

25 Ahern, Helio , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Zhao, York 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 41 Smith, Ryan Keith 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 37 Liu, Yuhan Mia 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 30 Guo, Jaydy 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 19 Han, Eddie Yixuan 490 400 0.08 0.0 1.0 2.5
6 W 42 Smith, Tina Rochelle 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 82 2.58 1.5 3.5

26 Burton, Sam , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Jin, Kai Bo 971 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 40 Smith, Luke James 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 39 Smith, Kyle Janos 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 31 Huang, Shawn 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 W 37 Liu, Yuhan Mia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 23 Chen, Kinsley 243 243 0.20 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 202 202 2.28 3.0 6.0

27 Dai, Ivan , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Lau, Great Boyou 934 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 43 Taylor, Timothy 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 52 Zheng, Yina 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 22 Li, Ryan Xinyang 319 319 0.13 0.0 0.0 3.0
5 B 30 Guo, Jaydy 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 31 Huang, Shawn 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
var = 0, PRtg= 0 209 2.21 0.5 0.5

28 Dai, Victoria , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Xiao, Harrison D 932 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 42 Smith, Tina Rochelle 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 45 Wang, Hugh 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 23 Chen, Kinsley 243 243 0.20 0.0 1.0 2.0
5 W 51 Zhao, York 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 37 Liu, Yuhan Mia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 71 196 2.28 2.0 6.0

29 Gallagher, Callum , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Wang, Tilden 900 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 52 Zheng, Yina 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 49 Zhang, Rico 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 41 Smith, Ryan Keith 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 44 Wang, George 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 45 Wang, Hugh 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 93 150 2.58 2.5 9.0

30 Guo, Jaydy , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Chen, Xavier 866 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 44 Wang, George 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 42 Smith, Tina Rochelle 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 25 Ahern, Helio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 27 Dai, Ivan 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
6 B 38 Moolman, Nate 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 19 144 2.58 2.0 3.0

31 Huang, Shawn , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Han, Ethan Yichen 847 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 7 Zhou, Neil 832 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 19 Han, Eddie Yixuan 490 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 W 26 Burton, Sam 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 24 Zhang, Lucas 200 200 0.24 0.0 0.0 1.0
6 B 27 Dai, Ivan 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
var = 0, PRtg= 0 395 1.48 0.5 0.5

32 Jiang, Charlie , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Zhou, Neil 832 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Chen, Xavier 866 400 0.08 1.0 2.0 3.5
3 W 15 Zhu, Henson Hanyu 658 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 W 4 Wang, Tilden 900 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 45 Wang, Hugh 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 19 Han, Eddie Yixuan 490 400 0.08 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 681 624 0.90 3.5 13.0

33 Leung, Billy , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Gu, Isaac 805 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 20 Kong, Kyle Xiang Di 340 340 0.12 0.0 0.0 3.0
3 B 24 Zhang, Lucas 200 200 0.24 1.0 1.0 1.0
4 W 52 Zheng, Yina 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 46 Wang, Noah 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 48 Wood, Beau 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 224 224 1.94 3.0 8.0

34 Leung, Daniel , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Hou, Lucas 777 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 19 Han, Eddie Yixuan 490 400 0.08 1.0 1.0 2.5
3 W 48 Wood, Beau 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 7 Zhou, Neil 832 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 W 11 Chen, Rex Xiaoyu 745 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 5 Chen, Xavier 866 400 0.08 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 675 618 0.90 3.5 12.5

35 Li, Bohan Brian , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Gu, Claire Yuqi 751 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 22 Li, Ryan Xinyang 319 319 0.13 1.0 1.0 3.0
3 B 51 Zhao, York 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 12 Chen, Ryan Yueyan 729 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 48 Wood, Beau 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 16 Zhang, Arthur Xuanha 632 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 530 405 1.37 4.0 12.0

36 Liu, Eric Jianchi , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Zheng, Yina 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Han, Ethan Yichen 847 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 7 Zhou, Neil 832 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 42 Smith, Tina Rochelle 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 50 Zhao, Felix 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 14 Gu, Marcus Zhenbo 675 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 392 392 1.74 3.0 11.0

37 Liu, Yuhan Mia , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Chen, Rex Xiaoyu 745 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 21 Zhang, Yunze 329 329 0.12 0.0 0.0 2.0
3 W 25 Ahern, Helio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 44 Wang, George 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 26 Burton, Sam 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 28 Dai, Victoria 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 179 2.20 1.0 4.0

38 Moolman, Nate , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Chen, Ryan Yueyan 729 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 24 Zhang, Lucas 200 200 0.24 1.0 1.0 1.0
3 B 16 Zhang, Arthur Xuanha 632 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 5 Chen, Xavier 866 400 0.08 0.0 1.0 3.5
5 W 22 Li, Ryan Xinyang 319 319 0.13 0.0 1.0 3.0
6 W 30 Guo, Jaydy 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 185 458 1.11 1.0 5.0

39 Smith, Kyle Janos , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Zhou, Kevin 718 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 23 Chen, Kinsley 243 243 0.20 0.0 0.0 2.0
3 B 26 Burton, Sam 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 21 Zhang, Yunze 329 329 0.12 1.0 2.0 2.0
5 W 5 Chen, Xavier 866 400 0.08 0.0 2.0 3.5
6 B 51 Zhao, York 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 234 359 1.48 2.0 7.0

40 Smith, Luke James , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Gu, Marcus Zhenbo 675 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Burton, Sam 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 18 Zhou, Jonathan 595 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 51 Zhao, York 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 17 Chen, Ryan 598 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 22 Li, Ryan Xinyang 319 319 0.13 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 365 1.37 2.0 8.0

41 Smith, Ryan Keith , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Zhu, Henson Hanyu 658 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 25 Ahern, Helio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 17 Chen, Ryan 598 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 29 Gallagher, Callum 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 21 Zhang, Yunze 329 329 0.12 0.0 1.0 2.0
6 W 24 Zhang, Lucas 200 200 0.24 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 173 298 1.52 2.0 6.0

42 Smith, Tina Rochelle, K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Zhang, Arthur Xuanha 632 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 28 Dai, Victoria 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 30 Guo, Jaydy 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 36 Liu, Eric Jianchi 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 52 Zheng, Yina 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 25 Ahern, Helio 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 105 2.58 1.5 4.5

43 Taylor, Timothy , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Chen, Ryan 598 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 27 Dai, Ivan 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 21 Zhang, Yunze 329 329 0.12 1.0 2.0 2.0
4 B 11 Chen, Rex Xiaoyu 745 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 23 Chen, Kinsley 243 243 0.20 1.0 3.0 2.0
6 B 18 Zhou, Jonathan 595 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 543 418 1.06 4.0 12.0

44 Wang, George , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Zhou, Jonathan 595 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 30 Guo, Jaydy 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 20 Kong, Kyle Xiang Di 340 340 0.12 0.0 1.0 3.0
4 W 37 Liu, Yuhan Mia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 29 Gallagher, Callum 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 B 21 Zhang, Yunze 329 329 0.12 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 268 211 1.82 3.5 10.0

45 Wang, Hugh , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Han, Eddie Yixuan 490 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 W 8 Gu, Isaac 805 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 28 Dai, Victoria 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 13 Zhou, Kevin 718 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 32 Jiang, Charlie 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 29 Gallagher, Callum 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 393 336 1.74 3.5 12.0

46 Wang, Noah , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Kong, Kyle Xiang Di 340 340 0.12 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Gu, Claire Yuqi 751 400 0.08 0.5 1.5 4.5
3 B 2 Lau, Great Boyou 934 400 0.08 0.0 1.5 4.5
4 W 19 Han, Eddie Yixuan 490 400 0.08 0.5 2.0 2.5
5 W 33 Leung, Billy 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 17 Chen, Ryan 598 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 644 519 0.94 4.0 13.0

47 Wei, Melody , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Zhang, Yunze 329 329 0.12 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Hou, Lucas 777 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 23 Chen, Kinsley 243 243 0.20 1.0 2.0 2.0
4 W 16 Zhang, Arthur Xuanha 632 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 20 Kong, Kyle Xiang Di 340 340 0.12 0.0 2.0 3.0
6 W 7 Zhou, Neil 832 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 401 526 0.68 2.0 10.0

48 Wood, Beau , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Li, Ryan Xinyang 319 319 0.13 1.0 1.0 3.0
2 W 12 Chen, Ryan Yueyan 729 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 34 Leung, Daniel 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 24 Zhang, Lucas 200 200 0.24 1.0 2.0 1.0
5 W 35 Li, Bohan Brian 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 33 Leung, Billy 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 83 208 1.95 2.0 9.0

49 Zhang, Rico , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Chen, Kinsley 243 243 0.20 1.0 1.0 2.0
2 B 11 Chen, Rex Xiaoyu 745 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 29 Gallagher, Callum 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 17 Chen, Ryan 598 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 B 12 Chen, Ryan Yueyan 729 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 W 20 Kong, Kyle Xiang Di 340 340 0.12 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 568 443 1.06 4.0 14.0

50 Zhao, Felix , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Zhang, Lucas 200 200 0.24 1.0 1.0 1.0
2 W 14 Gu, Marcus Zhenbo 675 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 22 Li, Ryan Xinyang 319 319 0.13 1.0 2.0 3.0
4 W 18 Zhou, Jonathan 595 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 36 Liu, Eric Jianchi 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 52 Zheng, Yina 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 298 298 1.53 3.0 11.0

51 Zhao, York , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Ahern, Helio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 13 Zhou, Kevin 718 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 35 Li, Bohan Brian 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 40 Smith, Luke James 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 28 Dai, Victoria 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 39 Smith, Kyle Janos 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 120 120 2.58 3.0 9.0

52 Zheng, Yina , K= 0, Elo= 0, ID=0
07/01/23 Rapid Competition, North Shore, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Liu, Eric Jianchi 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 29 Gallagher, Callum 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 27 Dai, Ivan 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 33 Leung, Billy 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 42 Smith, Tina Rochelle 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 50 Zhao, Felix 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 6.0