Registered players sorted by rating and title

IDNAMEFedOriginTitleRtgRtgFRtgN
3 Blathwayt, Tobin NZL NZLNS139601396
2 Yu, Jeffrey NZL NZLNS138514301385
6 Nguyen, Nhi Yen (Nina) NZL NZLNS133601336
4 Zheng, Thomas NZL NZLNS131812901318
5 Aylett, Richard NZL NZLNS127813871278
1 Chen, Matthew NZL NZLNS123913711239